Visserij: Aanvullende quotamaatregelen met ingang van 1 juni 2018

1.SCHOL NOORDZEE

Aan de vissersvaartuigen van 221 kW of minder wordt in de Noordzee en Schelde-estuarium voor de periode van 1 januari 2018 tot 31 oktober 2018 een hoeveelheid schol toegekend, die gelijk is aan 600 kg per kW, uitgedrukt in productgewicht. Van die toegekende hoeveelheid mag er per vaartuig maximaal een hoeveelheid van 60 kg per kW vóór 15 maart 2018 worden opgevist.

Aan de vissersvaartuigen van meer dan 221 kW wordt in de Noordzee en Schelde-estuarium voor de periode van 1 januari 2018 tot 30 juni 2018 een hoeveelheid schol toegekend, die gelijk is aan 200 kg per kW, uitgedrukt in productgewicht. Van deze hoeveelheid mag er per vaartuig maximaal een hoeveelheid van 60 kg per kW vóór 15 maart 2018 worden opgevist.

2.TONGSCHAR EN WITJE NOORDZEE

De totale vangsten van tongschar en witje van een vissersvaartuig worden gedurende de periode 16 mei 2018 tot 31 december 2018 per zeereis in de Noordzee beperkt tot een hoeveelheid die gelijk is aan een 1.000 kg, uitgedrukt als productgewicht, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen van die zeereis in de Noordzee en Schelde-estuarium.

N.B. de soorten tongschar en witje dienen afzonderlijk gerapporteerd te worden.