Visserij: Aanvullende quotamaatregelen met ingang van 1 november 2020

Naar aanleiding van de derde toewijsperiode, welke van start gaat op 1 november, wensen we de reders, op basis van een advies van de Quotacommissie van 8 oktober, graag te informeren over de aanvullende quotamaatregelen die werden genomen door de bevoegde minister van Visserij.

1. Noordzee

1.1. Tong

Groot en Klein Vlootsegment

Aan ieder vissersvaartuig wordt in de ICES-deelgebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor de periode van 1 november 2020 tot en met 31 december 2020 een hoeveelheid tong toegekend, die gelijk is aan 5.000 kg vermeerderd met een hoeveelheid die gelijk is aan 20 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW.

Bijkomende bepaling voor passieve visserij

Aan een vissersvaartuig dat uitsluitend de passieve visserij bedrijft wordt voor de periode van 1 november tot en met 31 december 2020 in de ICES-gebieden II, IV, zijnde Noordzee en Schelde, een hoeveelheid tong toegekend die gelijk is aan 6.500 kg, vermeerderd met een hoeveelheid die gelijk is aan 40 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW.

1.2. Schol

Groot Vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het GVS in de ICES-deelgebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor de periode van 1 november 2020 tot en met 31 december 2020 een hoeveelheid schol wordt toegekend, die gelijk is aan 260 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW.

Klein Vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het KVS in de ICES-deelgebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor de periode van 1 november 2020 tot en met 31 december 2020 een hoeveelheid schol wordt toegekend, die gelijk is aan 300 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW.

1.3. Kabeljauw

Groot Vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in de ICES-deelgebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor de periode van 1 november 2020 tot en met 31 december 2020 een hoeveelheid kabeljauw per zeereis toegekend, die gelijk is aan 400 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.

Klein Vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het KVS wordt in de ICES-deelgebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor de periode van 1 november 2020 tot en met 31 december 2020 een hoeveelheid kabeljauw per zeereis toegekend, die gelijk is aan 200kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.
Bijzondere bepalingen voor TR1 of BT1- vistuig

De hoeveelheden, vermeld in de twee bovenstaande paragrafen, worden tot en met 31 december 2020 bijkomend met 600 kg per vaardag verhoogd, als het vaartuig in kwestie gedurende de gehele visreis gebruik maakt van netmaaswijdtes van groter dan 100 mm in de bordenvisserij of Schotse Zegen (TR 1) of groter dan 120 mm in de boomkorvisserij (BT 1).

1.4. Rog

Groot Vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in de ICES-deelgebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor de periode van 1 november 2020 tot en met 31 december 2020 een hoeveelheid rog per zeereis toegekend, die gelijk is aan 500kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.

Klein Vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het KVS wordt in de ICES-deelgebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor de periode van 1 november 2020 tot en met 31 december 2020 een hoeveelheid kabeljauw per zeereis toegekend, die gelijk is aan 250kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.
De maximaal toegelaten vangsthoeveelheden worden verdubbeld voor een vissersvaartuig dat uitsluitend is uitgerust met planken.

1.5. Makreel

U moet rekening houden met het feit dat het quotum voor makreel voor 90% is opgevist met als gevolg een hoog risico op choke. Daarom is het absoluut noodzakelijk om de dagvangst te respecteren.

2. Ierse zee (VII a)

2.1. Tong

Groot vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in het ICES-gebied VIIa (Ierse Zee) voor de periode van 1 november 2020 tot en met 31 december 2020 een hoeveelheid tong per vaartuig toegekend, die gelijk is aan 1.000 kg, een wetenschappelijk quotum niet meegerekend.

3. Westelijke wateren (VII b-c, e-k)

3.1. Kabeljauw

Groot vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het GVS, wordt in de ICES-deelgebieden VIIb-c, VIIe-k en VIII voor de periode van 1 november 2020 tot en met 31 december 2020 een totale hoeveelheid kabeljauwvangst van 250 kg toegekend.

Klein vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het KVS, wordt in de ICES-deelgebieden VIIb-c, VIIe-k en VIII voor de periode van 1 november 2020 tot en met 31 december 2020 een totale hoeveelheid kabeljauwvangst van 125 kg toegekend.

3.2. Rog (inclusief VIIa)

Groot vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in de ICES-deelgebieden VII a-c, e-k voor de periode van 1 november 2020 tot en met 31 december 2020 een hoeveelheid rog per zeereis toegekend, die gelijk is aan 700kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.

Indien voor 1 december 2020 90% van het rogquotum in ICES-deelgebieden VII a-c, e-k is opgevist, dan wordt aan de vissersvaartuigen van het GVS in de ICES-deelgebieden VIIa-c, e-k, tot en met 31 december 2020 een hoeveelheid rog per zeereis toegekend, die gelijk is aan 350 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.

Klein vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het KVS wordt in de ICES-deelgebied VII a-c, e-k voor de periode van 1 november 2020 tot en met 31 december 2020 een hoeveelheid rog per zeereis toegekend, die gelijk is aan 350 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.

Indien voor 1 december 2020 90% van het rogquotum in ICES-deelgebieden VII a-c, e-k is opgevist, dan wordt aan de vissersvaartuigen van het KVS in de ICES-deelgebieden VIIa-c, e-k, tot en met 31 december 2020 een hoeveelheid rog per zeereis toegekend, die gelijk is aan 175 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.

3.3. Wijting (inclusief VIId)

Groot vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in de ICES-deelgebieden VII b-k voor de periode van 1 november 2020 tot en met 31 december 2020 een hoeveelheid wijting per zeereis toegekend, die gelijk is aan 200 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.

Klein vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het KVS wordt in de ICES-deelgebied VII b-k voor de periode van 1 november 2020 tot en met 31 december 2020 een hoeveelheid kabeljauw per zeereis toegekend, die gelijk is aan 100 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.

Bijzondere bepaling voor planken en zegenvisserij

Aan de vissersvaartuigen die volgens de Officiële lijst der Belgische zeeschepen 2020 uitsluitend uitgerust is met de planken of met de zegen wordt in de ICES-deelgebied VII b-k een hoeveelheid toegekend per zeereis die 200 kg bedraagt, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.

4. Engels kanaal (VII d, e)

4.1. Tong

Groot vlootsegment (VII d)

Aan de vissersvaartuigen van het GVS blijft in het ICES-deelgebied VII d voor de periode van 1 november 2020 tot en met 31 december 2020 een hoeveelheid tong per zeereis toegekend, die gelijk is aan 660 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.

Voor gecombineerde zeereizen in de Oostelijk Engels kanaal (VII d) en Bristolkanaal (VII f, g) of in de Oostelijk Engels kanaal (VIId) en Noordzee (IV) blijven de geldende bepalingen van kracht.

Klein vlootsegment (VII d)

Aan de vissersvaartuigen van het KVS blijft in het ICES-deelgebied VII d voor de periode van 1 november 2020 tot en met 31 december 2020 een hoeveelheid tong per zeereis toegekend, die gelijk is aan 330kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.

Voor gecombineerde zeereizen in de Oostelijk Engels kanaal en Bristolkanaal (VII f, g) of in de Oostelijk Engels kanaal en Noordzee (IV) blijven de geldende bepalingen van kracht.

Groot vlootsegment (VII e)

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in het ICES-deelgebied VIIe voor de periode van 1 november 2020 tot en met 31 december 2020 een hoeveelheid tong per vaartuig toegekend, die gelijk is aan 1.500 kg.

Klein vlootsegment (VII e)

Aan vissersvaartuigen van het KVS wordt in het ICES-deelgebied VIIe voor de periode van 1 november 2020 tot en met 31 december 2020 een hoeveelheid tong per vaartuig toegekend, die gelijk is aan 750 kg.

4.2. Schol

Groot vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in de ICES-deelgebieden VIId, e voor de periode van 1 november 2020 tot en met 31 december 2020 een hoeveelheid schol per zeereis toegekend, die gelijk is aan 2.400 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.

Klein vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het KVS wordt in de ICES-deelgebieden VIId, e voor de periode van 1 november 2020 tot en met 31 december 2020 een hoeveelheid schol per zeereis toegekend, die gelijk is aan 1200kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.

4.3. Kabeljauw

Groot en Klein Vlootsegment (VII d)

Aan elk vissersvaartuig in de ICES-deelgebied VII d voor de periode van 1 november 2020 tot en met 31 december 2020 wordt een hoeveelheid kabeljauw toegekend, die gelijk is aan 2 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW.

4.4. Rog

Groot Vlootsegment (VII d)

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in de ICES-deelgebied VII d voor de periode van 1 november 2020 tot en met 31 december 2020 een hoeveelheid rog per zeereis toegekend, die gelijk is aan 160 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.

Klein Vlootsegment (VII d)

Aan de vissersvaartuigen van het KVS wordt in de ICES-deelgebied VII d voor de periode van 1 november 2020 tot en met 31 december 2020 een hoeveelheid kabeljauw per zeereis toegekend, die gelijk is aan 80 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.

5. Bristolkanaal (VII f, g)

5.1. Tong

Groot vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in de ICES-deelgebied VIIf, g (Bristolkanaal en Noord – Keltische zee) voor de periode van 1 november 2020 tot en met 31 december 2020 een hoeveelheid tong toegekend, die gelijk is aan 1.000 kg vermeerderd met een hoeveelheid die gelijk is aan 4 kg, vermenigvuldigd met het motorvermoen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW.

5.2. Schol

Groot vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in de ICES-deelgebieden VIIf, g voor de periode van 1 november 2020 tot en met 31 december 2020 een hoeveelheid schol per zeereis toegekend, die gelijk is aan 1.000 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden;

Klein vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het KVS wordt in de ICES-deelgebieden VIIf, g voor de periode van 1 november 2020 tot en met 31 december 2020 een hoeveelheid schol per zeereis toegekend, die gelijk is aan 500kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.

6. Maatregelen vanaf 1 november 2020 tot en met 31 december 2020 (samenvattende tabel)

Maatregelen vanaf 1 november 2020 tot en met 31 december 2020

NOORDZEE (IIa, IV)

Tong

GVS &KVS: 5000kg + 20kg/kW
Passieve visserij: 6500 kg + 40kg/kW

Schol

GVS: 260kg/kW

KVS: 300kg/kW

Kabeljauw

GVS: 400kg per vaartdag op reisbasis

KVS: 200kg per vaartdag op reisbasis

Rog

GVS: 500kg per vaartdag op reisbasis

KVS: 250 kg per vaartdag op reisbasis

IERSE ZEE (IIa)

Tong

GVS: 1000kg per vaartuig

WESTELIJKE WATEREN (VIIb-c, e-k)

Kabeljauw

GVS: 250kg per vaartuig

KVS: 125kg per vaartuig

Rog (+ VIIa)

GVS: 700kg per vaartdag op reisbasis, tenzij >90% voor <1/12/2020 dan 350kg per vaartdag

KVS: 350kg per vaartdag op reisbasis, tenzij >90% voor <1/12/2020 dan 175kg per vaartdag

Wijting (+VIId)

GVS: 200kg per vaartdag op reisbasis

KVS: 100kg per vaartdag op reisbasis

Planken en zegenvisserij: 200kg per dag op reisbasis

ENGELS KANAAL (VIId,e)

Tong (VIId)

GVS: 660kg per vaartdag op reisbasis

KVS: 330kg per vaartdag op reisbasis

Tong (VIIe)

GVS: 1500kg per vaartuig

KVS: 750kg per vaartuig

Schol

GVS: 2400kg per vaartdag op reisbasis

KVS: 1200kg per vaartdag op reisbasis

Kabeljauw (VIId)

GVS & KVS: 2kg/kW

Rog (VIId)

GVS: 160kg per vaartdag op reisbasis

KVS: 80kg per vaartdag op reisbasis

BRISTOLKANAAL (VIIf, g)

Tong

GVS: 1000kg + 4kg/kW

Schol

GVS: 1000kg per vaartdag op reisbasis
KVS: 500kg per vaartdag op reisbasis