Visserij: Aanvullende quotamaatregelen met ingang van 1 november 2021

Op deze pagina

Naar aanleiding van de derde toewijsperiode, welke van start gaat op 1 november, wensen we de reders, op basis van een advies van de quotacommissie van 11 oktober, graag te informeren over de aanvullende quotamaatregelen.

Aanvullende quotamaatregelen 1 november 2021 tot en met 31 december 2021

1. Noordzee

1.1 Tong

Groot en Klein Vlootsegment

Aan ieder vissersvaartuig wordt in de ICES-deelgebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 een hoeveelheid tong toegekend,  bestaande uit een vast recht van 5000 kg vermeerderd met een hoeveelheid die gelijk is aan 20 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW.

1.2 Schol

Groot Vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het GVS in de ICES-deelgebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) wordt voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 een hoeveelheid schol toegekend van 260 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW.

Klein Vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het KVS in de ICES-deelgebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) wordt voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 een hoeveelheid schol toegekend, gelijk aan 300 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW.

1.3 Kabeljauw

Groot Vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in de ICES-deelgebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 een hoeveelheid kabeljauw per zeereis toegekend, welke gelijk is aan 200kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden. 

Klein Vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het KVS wordt in de ICES-deelgebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 een hoeveelheid kabeljauw per zeereis toegekend, welke gelijk is aan 100kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden. 

Bijzondere bepalingen voor TR1 of BT1- vistuig

De hoeveelheden, vermeld in de twee bovenstaande paragrafen, worden tot en met 31 december 2021 bijkomend met 450 kg per vaartdag verhoogd, als het vaartuig in kwestie gedurende de gehele visreis gebruik maakt van netmaaswijdtes groter dan 100 mm in de bordenvisserij of Schotse Zegen (TR 1) of groter dan 120 mm in de boomkorvisserij (BT 1).

Van zodra 90% van het beschikbaar quotum is opgevist, is het voor alle vissersvaartuigen verboden bij een kabeljauwvangst per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 100 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden. 

1.4 Rog

Groot Vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in de ICES-deelgebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 een hoeveelheid rog per zeereis toegekend, die gelijk is aan 400kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden. 

De maximaal toegekende vangsthoeveelheid wordt verdubbeld voor een vissersvaartuig dat uitsluitend is uitgerust met planken of met de zegen

Klein Vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het KVS wordt in de ICES-deelgebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 een hoeveelheid kabeljauw per zeereis toegekend, welke gelijk is aan 200kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.

De maximaal toegekende vangsthoeveelheid wordt verdubbeld voor een vissersvaartuig dat uitsluitend is uitgerust met planken of met de zegen

1.5 Makreel

Aan zegenvaartuigen wordt in de ICES-deelgebieden II,IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 een hoeveelheid makreel per zeereis toegekend, welke gelijk is aan 400kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.

Van zodra 90% van het beschikbaar quotum is opgevist, vervalt deze maatregel en is het voor de zegenvaartuigen net zoals voor andere vissersvaartuigen verboden bij een makreelvangt per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 50 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden. 

1.6 Horsmakreel

Aan zegenvaartuigen wordt in de ICES-deelgebieden IV en VIId voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 een hoeveelheid horsmakreel per zeereis toegekend, die gelijk is aan 400kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.

Van zodra 90% van het beschikbaar quotum is opgevist, vervalt deze maatregel en is het voor de zegenvaartuigen net zoals voor andere vissersvaartuigen verboden een horsmakreelvangt per zeereis een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 50 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden. 

1.7 Andere soorten

Voor de andere quotasoorten gelden dezelfde dagplafonds in de ICES-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) als in de vorige toewijsperiode:

  • Heek: 250 kg per vaartdag (alle gebieden)
  • Haring: 800 kg per vaartdag voor GVS en 400 kg per vaartdag voor KVS
  • Tongschar en witje: 800 kg per vaartdag voor GVS en 400 kg per vaartdag voor KVS
  • Wijting Noordzee: 500 kg per vaartdag voor GVS en 250 kg per vaartdag voor KVS. Verdubbeling van de vangsthoeveelheden indien vaartuig is uitgerust met planken of zegen.
  • Zwarte koolvis: 80 kg per vaartdag voor GVS en 40 kg per vaartdag voor KVS indien quotumbenutting minder dan 60% bedraagt. Voor vaartuigen met netmaaswijdtes  groter dan 100 mm in de bordenvisserij of Schotse Zegen (TR 1) worden de hoeveelheden verdubbeld
  • Tarbot en Griet: 500 kg per vaartdag voor GVS en 250 kg per vaartdag voor KVS

2. Ierse zee (VII a)

2.1 Tong

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in het ICES-gebied VIIa (Ierse Zee) voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 een hoeveelheid tong per vaartuig toegekend,  gelijk aan 7500 kg, een wetenschappelijk quotum niet meegerekend.

2.2 Kabeljauw

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in het ICES-gebied VIIa (Ierse Zee) voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 een hoeveelheid kabeljauw per vaartuig toegekend, gelijk is aan 200 kg.

2.3 Wijting

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in het ICES-gebied VIIa (Ierse Zee) voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 een hoeveelheid wijting per vaartuig toegekend,  gelijk is aan 80 kg.

3. Westelijke wateren (VII b-c, e-k)

3.1 Kabeljauw

Groot vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het GVS, wordt in de ICES-deelgebieden VIIb-c en VIIe-k  voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 een totale hoeveelheid kabeljauwvangst van 400 kg per vaartuig toegekend.

Klein vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het KVS, wordt in de ICES-deelgebieden VIIb-c, en VIIe-k  voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 een totale hoeveelheid kabeljauwvangst van 200 kg per vaartuig toegekend.

3.2 Rog (inclusief VIIa)

Groot vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in de ICES-deelgebieden VII a-c, e-k voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 een hoeveelheid rog per zeereis toegekend, gelijk aan 500kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden. 

Klein vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het KVS wordt in de ICES-deelgebied VII a-c, e-k voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 een hoeveelheid rog per zeereis toegekend, gelijk aan 250kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.

3.3 Wijting (inclusief VIId)

Groot vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in de ICES-deelgebieden VII b-k voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 een hoeveelheid wijting per zeereis toegekend,  gelijk aan 100kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden. 

Klein vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het KVS wordt in de ICES-deelgebied VII b-k voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 een hoeveelheid wijting per zeereis toegekend,  gelijk aan 50kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.

Bijzondere bepaling voor planken en zegenvisserij

Aan de vissersvaartuigen die uitsluitend  uitgerust zijn met de planken wordt in de ICES-deelgebieden VII b-k een hoeveelheid toegekend per zeereis van 100kg voor vaartuigen van KVS en 200kg voor vaartuigen van het GVS , vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.

Aan vissersvaartuigen uitgerust met zegens wordt een hoeveelheid per zeereis toegekend van 400 kg vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.

3.4 Schelvis (inclusief VIId)

Groot vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in de ICES-deelgebieden VII b-k voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 een hoeveelheid schelvis per zeereis toegekend,  gelijk aan 50kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden. 

Klein vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het KVS wordt in de ICES-deelgebied VII b-k voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 een hoeveelheid schelvis per zeereis toegekend,  gelijk aan 25kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.

4. Engels kanaal (VII d, e)

4.1 Tong

Groot vlootsegment (VII d)

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in het ICES-deelgebied VII d voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 een hoeveelheid tong per zeereis toegekend,  gelijk is aan 700kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.

Voor gecombineerde zeereizen in het Oostelijk Engels kanaal (VII d) en Bristolkanaal (VII f, g) of in het Oostelijk Engels kanaal (VIId) en Noordzee (IV) blijven de geldende bepalingen van kracht.

Bij gecombineerde zeereizen in de Oostelijk Engels kanaal (VIId) en ICES-deelgebieden VII h,j k worden de toegekende hoeveelheden tong per zeereis in VIId gehalveerd tot 350 kg vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.

Klein vlootsegment (VII d)

Aan de vissersvaartuigen van het KVS wordt in het ICES-deelgebied VII d voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 een hoeveelheid tong per zeereis toegekend,  gelijk is aan 350kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in dat ICES-deelgebied.

Voor gecombineerde zeereizen in het Oostelijk Engels kanaal en Bristolkanaal (VII f, g) of in het Oostelijk Engels kanaal en Noordzee (IV) blijven de geldende bepalingen van kracht.

Groot vlootsegment (VII e)

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in het ICES-deelgebied VIIe voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 een hoeveelheid tong per vaartuig toegekend, gelijk aan 3200kg.

Klein vlootsegment (VII e)

Aan vissersvaartuigen van het KVS wordt in het ICES-deelgebied VIIe voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 een hoeveelheid tong per vaartuig toegekend, gelijk aan 1600kg.

4.2 Schol

Groot vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in de ICES-deelgebieden VIId, e voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 een hoeveelheid schol per zeereis toegekend, gelijk aan 2400kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.

Klein vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het KVS wordt in de ICES-deelgebieden VIId, e voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 een hoeveelheid schol per zeereis toegekend, gelijk aan 1200kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden.

4.3 Kabeljauw

Groot en Klein Vlootsegment (VII d)

Aan elk vissersvaartuig in de ICES-deelgebied VIId voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 wordt een hoeveelheid kabeljauw toegekend, gelijk aan 1kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW.

4.4 Rog

Groot Vlootsegment (VII d)

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in het ICES-deelgebied VII d voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 een hoeveelheid rog per zeereis toegekend, gelijk aan 200, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in dit ICES-deelgebied. 

Van zodra 90% van het beschikbaar quotum is opgevist, is het voor alle vissersvaartuigen van het GVS verboden bij een rogvangst per zeereis een hoeveelheid te overschrijden van 100 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in dit ICES-deelgebied. 

Klein Vlootsegment (VII d)

Aan de vissersvaartuigen van het KVS wordt in het ICES-deelgebied VII d voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 een hoeveelheid kabeljauw per zeereis toegekend,  gelijk is aan 100kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in dit ICES-deelgebied.

Van zodra 90% van het beschikbaar quotum is opgevist, is het voor alle vissersvaartuigen van het KVS verboden bij een rogvangst per zeereis een hoeveelheid te overschrijden van 50 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in dit ICES-deelgebied. 

5. Bristolkanaal (VII f, g)

5.1 Tong

Groot vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in de ICES-deelgebieden VIIf, g (Bristolkanaal en Noord – Keltische zee) voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 een hoeveelheid tong toegekend, gelijk aan 1000kg vermeerderd met een hoeveelheid van 2 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW.

5.2 Schol

Groot vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in de ICES-deelgebieden VIIf, g voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 een hoeveelheid schol per zeereis toegekend,  gelijk aan 800kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden;

Klein vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het KVS wordt in de ICES-deelgebieden VIIf, g voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 een hoeveelheid schol per zeereis toegekend, gelijk aan 400kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-deelgebieden

6. VII hjk 

6.1 Tong

Groot vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in de ICES-deelgebieden VIIh,j, k voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 een hoeveelheid tong toegekend per vaartuig van 1400kg.

6.2 Schol

Groot vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in de ICES-deelgebieden VIIh, j, k voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 een hoeveelheid schol per vaartuig toegekend, gelijk is aan 500kg.

CFR nummer

In het vorig rondschrijven werden de nieuwe licentievoorwaarden beschreven voor boomkorvaartuigen die aan de meldingsplicht ten oosten van 5°W in de Britse wateren van 7e moeten voldoen. Hierbij dient in het bericht van binnenkomst als het verlaten van de zone het CFR-nummer van het vaartuig te worden vermeld. Het CFR-nummer is het nummer dat op uw visvergunning wordt vermeld, in het eerste veld onder de noemer ‘nummer in het communautaire gegevensbestand over de vissersvloot’ en bestaat uit 9 cijfers waarvan de laatste vier het bouwjaar van uw vaartuig zijn, bvb. BEL 123451993.

U vindt meer informatie op de nieuwe pagina “Licentievoorwaarden” van onze website.

Samenvattende tabel: Gewijzigde maatregelen vanaf 1 november 2021 tot en met 31 december 2021

Gewijzigde maatregelen vanaf 1 november 2021 tot en met 31 december 2021
NOORDZEE (IIa, IV)
Tong
GVS &KVS: 5000kg + 20kg/kW
Schol

GVS: 260kg/kW

KVS: 300kg/kW

Kabeljauw

GVS: 200kg per vaartdag op reisbasis

KVS: 100kg per vaartdag op reisbasis

+ TR1/BT1: +450 kg per vaartdag op reisbasis

Indien >90%: alle VT: 100 kg/vaartdag

Rog

GVS: 400kg per vaartdag op reisbasis (x2 indien planken/zegen)

KVS: 200 kg per vaartdag op reisbasis (x2 indien planken/zegen)

Makreel en horsmakreel

Zegen: 400 kg per vaartdag op reisbasis

Indien >90%: 50 kg/vaartdag op reisbasis

Andere soorten

Heek: 250 kg/ vaartdag op reisbasis (alle gebieden)

Haring: GVS: 800 kg per vaartdag, KVS: 400 kg per vaartdag op reisbasis

Tongschar en witje: GVS: 800 kg per vaartdag, KVS: 400 kg per vaartdag op reisbasis.

Wijting Noordzee: GVS: 500 kg per vaartdag, KVS: 250 kg per vaartdag (x2 indien planken/zegen)

Zwarte koolvis: >60%: GVS: 80 kg per vaartdag, KVS: 40 kg per vaartdag (x2 indien TR1)

Tarbot en Griet: GVS: 500 kg per vaartdag, KVS: 250 kg per vaartdag

IERSE ZEE (VIIa)
Tong
GVS: 7500kg per vaartuig
Kabeljauw
GVS: 200kg per vaartuig
Wijting
GVS: 80kg per vaartuig
WESTELIJKE WATEREN (VIIb-c, e-k)
Kabeljauw
GVS: 400kg per vaartuig KVS: 200kg per vaartuig
Rog (+ VIIa)
GVS: 500kg per vaartdag op reisbasis KVS: 250kg per vaartdag op reisbasis
Wijting (+VIId)
GVS: 100kg per vaartdag op reisbasis (x2 indien planken, x4 indien zegen) KVS: 50kg per vaartdag op reisbasis (x2 indien planken)
Schelvis (+VIId)
GVS: 50 kg per vaartdag op reisbasis KVS: 25 kg per vaartdag op reisbasis
ENGELS KANAAL (VIId,e)
Tong (VIId)*

GVS: 700kg per vaartdag op reisbasis

KVS: 350kg per vaartdag op reisbasis

* met uitzondering van gecombineerde zeereizen (7fg-7d, Noordzee-7d en 7hjk-7d)

Tong (VIIe)

GVS: 3200kg per vaartuig

KVS: 1600kg per vaartuig

Schol

GVS: 2400kg per vaartdag op reisbasis

KVS: 1200kg per vaartdag op reisbasis

Kabeljauw (VIId)
GVS & KVS: 1kg/kW
Rog (VIId)

GVS: 200kg per vaartdag op reisbasis

KVS: 100kg per vaartdag op reisbasis Indien >90%:

GVS 100kg per vaartdag en KVS 50 kg per vaartdag

BRISTOLKANAAL (VIIf, g)
Tong
GVS: 1000kg + 2kg/kW
Schol
GVS: 800kg per vaartdag op reisbasis VS: 400kg per vaartdag op reisbasis
VII hjk
Tong
GVS: 1400 kg per vaartuig
Schol
GVS: 500 kg per vaartuig