Visserij: Aanvullende quotamaatregelen vanaf 1 december 2017

Schrapping van de bijvangstmaatregel Noordzeekabeljauw met ingang van 1 december 2017 (rondschrijven van 21 november 2017)

Kabeljauw Noordzee  II, IV

Gedurende de periode 1 december 2017 tot en met 31 december 2017 worden de kabeljauwvangsten van vaartuigen in de ICES-gebieden II, IV  per zeereis niet beperkt tot een aantal kg (productgewicht) vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen van die reis in II, IV.