Visserij: Aanvullende quotamaatregelen vanaf 1 november 2018

1 Toewijzing van vangstmogelijkheden volgens motorvermogen

1.1 Periode 1 november 2018 – 31 december 2018 voor het groot vlootsegment (GVS)

1.1.1 Schol II, IV – GVS

Aan de vissersvaartuigen met een motorvermogen van meer dan 221 kW wordt in de ICES-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor de periode 1 november 2018 tot en met 31 december 2018 een hoeveelheid schol toegekend die gelijk is aan 260 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig eventueel vermeerderd met het bijkomend motorvermogen, uitgedrukt in kW. De hoeveelheid schol wordt uitgedrukt in aanvoergewicht.

Bijkomende bepalingen

De overbevissing van de toegewezen hoeveelheid schol per vissersvaartuig gedurende de periode juli – oktober 2018 wordt na vermenigvuldiging met een strafcoëfficiënt 1,20 automatisch afgeboekt van de toegekende hoeveelheid voor de overeenkomstige periode 2019.

De overbevissing in de periode 1 november – 31 december 2018 zal na vermenigvuldiging met een strafcoëfficiënt 1,20 afgeboekt worden van de aan het vissersvaartuig toegekende hoeveelheden schol in de Noordzee gedurende de overeenkomstige periode 2019.

Indien het vissersvaartuig de hem toegewezen hoeveelheid schol overschrijdt, kan zijn visvergunning worden ingetrokken voor een periode van ten minste vijf opeenvolgende dagen. Tijdens deze periode moet het vissersvaartuig inactief liggen in een Belgische vissershaven.

De periode vangt aan op de derde dag volgend op de notificatie van de intrekking van de visvergunning, die de Dienst Zeevisserij per aangetekend schrijven aan de eigenaar van het betrokken vissersvaartuig zal toesturen.

N.B. Er gelden bijkomende vangstbeperkingen IVc voor gemengde reizen in de gebieden VIId en IVc.

Ingeval gedurende een visreis, de vangsten zowel in de ICES-gebieden II, IV als VIId,e worden verwezenlijkt, worden de gevangen hoeveelheden schol in de Noordzee aan een beperking per zeereis onderworpen in functie van het aantal vaartdagen in de Noordzee en wel als volgt :

 • 1.600 kg per vaartdag voor vaartuigen van meer dan 221 kW.

1.1.2 Tong II, IV – GVS

Aan de vissersvaartuigen met een motorvermogen van meer dan 221 kW wordt in de ICES-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor de periode 1 november 2018 tot en met 31 december 2018 een hoeveelheid tong toegekend die gelijk is aan 5.000 kg verhoogd met een hoeveelheid die gelijk is aan

17 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig eventueel vermeerderd met het bijkomend motorvermogen, uitgedrukt in kW. De hoeveelheid tong wordt uitgedrukt in aanvoergewicht.

N.B. Er gelden bijkomende vangstbeperkingen IVc voor gemengde reizen in de gebieden VIId en IVc.

Ingeval gedurende een visreis, de vangsten zowel in de ICES-gebieden II, IV als VIId worden verwezenlijkt, worden de gevangen hoeveelheden tong in de Noordzee aan een beperking per zeereis onderworpen in functie van het aantal vaartdagen in de Noordzee en wel als volgt :

 • 600 kg per vaartdag voor vaartuigen van meer dan 221 kW.

De bijkomende bepalingen zijn analoog met deze vermeld onder punt 1.1.1.

1.1.3 Tong VIIf,g – GVS

Aan de vissersvaartuigen met een motorvermogen van meer dan 221 kW en die niet op de lijst “Visvergunningen Golf van Gascogne 2018” voorkomen, wordt in de ICES-gebieden VIIf,g voor de periode 1 november 2018 tot en met 31 december 2018 een hoeveelheid tong toegekend die gelijk is aan 2.000 kg te verhogen met een hoeveelheid die gelijk is aan 4 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig eventueel vermeerderd met het bijkomend motorvermogen, uitgedrukt in kW. De hoeveelheid tong wordt uitgedrukt in aanvoergewicht.

Aan de vissersvaartuigen, die op de lijst “Visvergunningen Golf van Gascogne 2018” voorkomen, wordt in de ICES.-gebieden VIIfg voor de periode 1 november 2018 tot en met 31 december 2018 een hoeveelheid tong toegekend die gelijk is aan 2.000 kg te verhogen met een hoeveelheid die gelijk is aan 3 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig eventueel vermeerderd met het bijkomend motorvermogen, uitgedrukt in kW. De hoeveelheid tong wordt uitgedrukt in aanvoergewicht.

De bijkomende bepalingen zijn analoog met deze vermeld onder punt 1.1.1.

1.1.4 Kabeljauw VIIb-c, e-k, VIII (GVS + KVS)

Aan de vissersvaartuigen wordt in de ICES-gebieden VIIb-c, e-k, VIII voor de periode 1 november 2018 tot en met 31 december 2018 een hoeveelheid kabeljauw toegekend die gelijk is aan 3.000 kg, verhoogd met een hoeveelheid gelijk aan 4 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig eventueel vermeerderd met het bijkomend motorvermogen uitgedrukt in kW. De hoeveelheid kabeljauw wordt uitgedrukt in aanvoergewicht.

Deze hoeveelheid wordt verdubbeld voor een vissersvaartuig dat volgens de officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen uitsluitend is uitgerust met de planken.

De bijkomende bepalingen zijn analoog met deze vermeld onder punt 1.1.1.

1.1.5 Kabeljauw VIId (GVS + KVS)

Aan de vissersvaartuigen wordt in het ICES-gebied VIId voor de periode 1 november 2018 tot en met 31 december 2018 een hoeveelheid kabeljauw toegekend die gelijk is aan 3 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig eventueel vermeerderd met het bijkomend motorvermogen uitgedrukt in kW. De hoeveelheid kabeljauw wordt uitgedrukt in aanvoergewicht.

De bijkomende bepalingen zijn analoog met deze vermeld onder punt 1.1.1.

1.2 Periode 1 november 2018– 31 december 2018 voor het klein vlootsegment (KVS)

1.2.1 Schol II, IV - KVS

Aan de vissersvaartuigen met een motorvermogen van 221 kW of minder wordt in de ICES-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor de periode 1 november 2018 tot en met 31 december 2018 een hoeveelheid schol toegekend die gelijk is aan 170 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig eventueel vermeerderd met het bijkomend motorvermogen, uitgedrukt in kW. De hoeveelheid schol wordt uitgedrukt in aanvoergewicht.

N.B. Er gelden bijkomende vangstbeperkingen IVc voor gemengde reizen in de gebieden VIId en IVc.

Ingeval gedurende een visreis, de vangsten zowel in de ICES-gebieden II, IV als VIId,e worden verwezenlijkt, worden de gevangen hoeveelheden schol in de Noordzee aan een beperking per zeereis onderworpen in functie van het aantal vaartdagen in de Noordzee en wel als volgt :

 • 800 kg per vaartdag voor vaartuigen van 221 kW of minder.

De bijkomende bepalingen zijn analoog met deze vermeld onder punt 1.1.1.

1.2.2 Tong II, IV – KVS

Aan de vissersvaartuigen met een motorvermogen van 221 kW of minder wordt in de ICES-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor de periode 1 november 2018 tot en met 31 december 2018 een hoeveelheid tong toegekend die gelijk is aan 5.000 kg verhoogd met een hoeveelheid die gelijk is aan

17 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig eventueel vermeerderd met het bijkomend motorvermogen, uitgedrukt in kW. De hoeveelheid tong wordt uitgedrukt in aanvoergewicht.

N.B. Er gelden bijkomende vangstbeperkingen IVc voor gemengde reizen in de gebieden VIId en IVc.

Ingeval gedurende een visreis, de vangsten zowel in de ICES-gebieden II, IV als VIId worden verwezenlijkt, worden de gevangen hoeveelheden tong in de Noordzee aan een beperking per zeereis onderworpen in functie van het aantal vaartdagen in de Noordzee en wel als volgt :

 • 300 kg per vaartdag voor vaartuigen van 221 kW of minder.

De bijkomende bepalingen zijn analoog met deze vermeld onder punt 1.1.1.

1.2.3 Kabeljauw VIIb-c, e-k, VIII (KVS)

(zie onder 1.1.4 : namelijk 4 kg per kW + 3.000 kg).

1.2.4 Kabeljauw VIId (KVS)

(zie onder 1.1.6 : namelijk 3 kg per kW).

2 Toewijzing van vangstmogelijkheden per zeereis

2.1 Schol VIId,e

De scholvangsten van vaartuigen worden in VIId,e per zeereis beperkt tot een aantal kg (productgewicht) vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen van die reis in VIId,e :

 • van 01.11.2018 tot en met 31.12.2018 of tot 90% van het quotum is benut vóór 1 december 2018
  • 1.200 kg voor vaartuigen KVS
  • 2.400 kg voor vaartuigen GVS
 • vanaf 90 % van het quotum is benut vóór 1 december 2018 tot 31.12.2018
  • 800 kg voor vaartuigen KVS
  • 1.600 kg voor vaartuigen GVS

2.2  Tong VIId

De tongvangsten van vaartuigen worden in VIId  per zeereis beperkt tot een aantal kg (productgewicht) vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen van die reis in VIId :

 • van 01.11.2018 tot en met 31.12.2018
  • 400 kg voor vaartuigen KVS
  • 800 kg voor vaartuigen GVS

3 Toewijzing van vast recht

3.1 Tong VIIe (Westelijk deel Engels Kanaal)

De totale vangst voor de periode 1 november 2018 tot en met 31 december 2018 is maximaal 2.800 kg tong VIIe per vaartuig. Deze toewijzing is niet van toepassing voor vaartuigen die de boomkorvisserij of de passieve visserij beoefenen en geen specifieke vismachtiging VIIe hebben.

Ingeval van gemengde visreizen met een aanwezigheid in VIIfg wordt maximaal 400 kg tong VIIe in die gehele visreis toegestaan.

3.2 Tong VIIa (Ierse Zee)

De totale vangst voor de periode 1 februari 2018 tot en met 31 december 2018 is maximaal 600 kg tong VIIa per vaartuig. Deze toewijzing is niet van toepassing voor vaartuigen die geen specifieke vismachtiging VIIa hebben.