Visserij: Aanvullende quotamaatregelen vanaf 17 februari 2018: versoepeling vangsten tarbot en griet

Versoepeling van de tarbot en grietvangsten, substantiële verhoging van de TAC voor tarbot en griet.

Dit gebeurt in aansluiting met het rondschrijven van 18 december 2017, bij ministerieel besluit gebaseerd op een beslissing van de Raad, zoals vastgesteld in Verordening (EU) nr. 2018/120 van de Raad van 23 januari 2018 (Publicatieblad 31-01-2018).

1. Tarbot en griet

De totale vangsten van tarbot en griet van een vissersvaartuig worden gedurende de periode 17 februari 2018 tot en met 31 december 2018 per zeereis in de Noordzee beperkt tot een hoeveelheid die gelijk is aan een aantal kg, uitgedrukt als productgewicht, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen van die zeereis in de Noordzee en Schelde-estuarium en wel als volgt:

  • 250 kg voor vaartuigen van 221 kW of minder
  • 500 kg voor vaartuigen van meer dan 221 kW.

De soorten tarbot en griet dienen afzonderlijk gerapporteerd te worden.

2. Denaturatie

Het ongeschikt maken voor menselijke consumptie (denaturatie) van visserijproducten, die de minimuminstandhoudingsreferentiematen niet halen, moet voor de aanvang van de veiling of op uitdrukkelijk verzoek van de controleurs dienst visserij, door de visafslag gebeuren.