Visserij: Aanvullende quotamaatregelen vanaf 18 mei 2019

1 Gecombineerde visreizen Noordzee

Gedurende de periode 18 mei 2019 tot 31 december 2019 is het verboden gedurende een zeereis met vangsten in de ICES-gebieden II, IV (Noordzee) ook nog vangsten te verwezenlijken in andere ICES-gebieden, behalve in het aangrenzend ICES-gebied VIId.

De bestaande beperkingen voor gemengde reizen Noordzee en Oostelijk deel van het Engels Kanaal blijven onverminderd van kracht, waaronder:

 1. Ingeval gedurende een visreis, de vangsten zowel in de ICES-gebieden II, IV als VIId worden verwezenlijkt, worden de gevangen hoeveelheden schol in de Noordzee aan een beperking per zeereis onderworpen in functie van het aantal vaartdagen in de Noordzee en wel als volgt :
  • 800 kg per vaartdag voor vaartuigen van het KVS,
  • 1.600 kg per vaartdag voor vaartuigen van het GVS
    
 2. Ingeval gedurende een visreis, de vangsten zowel in de ICES-gebieden II, IV als VIId worden verwezenlijkt, worden de gevangen hoeveelheden tong in de Noordzee aan een beperking per zeereis onderworpen in functie van het aantal vaartdagen in de Noordzee en wel als volgt :
  • 300 kg per vaartdag voor vaartuigen van het KVS,
  • 600 kg per vaartdag voor vaartuigen van het GVS

2 Tong VIIfg KVS

De vaartuigen van het klein vlootsegment, die volgens de Officiële Lijst der Belgische zeeschepen 2019, uitsluitend zijn uitgerust om met de planken te vissen, mogen gedurende de periode 1 mei 2019 tot 31 oktober 2019 maximum 5.000 kg tong VIIfg vissen.