Visserij: Afspraken rond elektronisch logboek

Functioneren elektronisch logboek

Vanaf 01/01/2020 is het gebruik van het papieren logboek en papieren aanlandingsverklaring niet langer toegelaten. U dient de visserijlogboekgegevens en de gegevens van de aangifte van aanlanding in het e-logboek te registreren en dient de aanlandingsverklaring binnen de 24 uur na aanlanding (= tijdstip van afronden van alle sorteer- en weegactiviteiten van betrokken vangst in de afslag) in te dienen. Bij de aanvang van een visreis dient uw vaartuig steeds te beschikken over een functioneren elektronisch registratiesysteem. Bij problemen met het elektronisch logboek kunt u contact nemen met de betrokken firma E-Catch. Indien de problemen zich voordoen tijdens een visreis en niet onmiddellijk door de firma E-Catch verholpen kunnen worden, kunt u uw visreis toch verder zetten mits in acht name van een aantal regels.

Wanneer het aan boord geïnstalleerde e-logboek defect is of niet functioneert, maakt de kapitein van het vissersvaartuig of diens vertegenwoordiger, vanaf het tijdstip waarop dit feit is ontdekt of vanaf het tijdstip waarop hij door het departement landbouw en Visserij in kennis is gesteld van het feit dat zijn logboekgegevens niet worden ontvangen, de visserijlogboekgegevens en de gegevens van de aangiften van aanlanding dagelijks uiterlijk om 24.00 uur over via mail aan het departement Landbouw en Visserij (inspectie.zeevisserij@vlaanderen.be) én aan de FMC van de kustlidstaat (lijst van mailadressen zal gepubliceerd worden op de website) in wiens EEZ op dat ogenblik visserijactiviteiten worden uitgevoerd, zelfs wanneer er niets is gevangen. Meer bepaald dienen volgende gegevens per mail te worden overgemaakt:

 • Naam van het vaartuig
 • Datum van vertrek en aankomst in de haven en duur van de visreis
 • Het soort vistuig, maaswijdte en afmeting
 • Datum van de vangsten
 • Het aantal visserijactiviteiten.
 • FAO–drielettercode van elke soort en betrokken geografisch gebied (statistisch vak + ICES gebied)
 • Geschatte hoeveelheid van iedere soort in kilogram levend gewicht

Bij het binnenvaren van een haven stuurt de kapitein per mail 4 uur voor aankomst een bericht van voorafgaande kennisgeving (PNO) van terugkeer naar de haven naar de vlaggenstaat, meer bepaald naar inspectie.zeevisserij@vlaanderen.be, én naar de FMC van de kustlidstaat (lijst van mailadressen zal gepubliceerd worden op de website).  Hierbij dienen volgende gegevens per mail te worden overgemaakt:

 • Naam van het vaartuig
 • Haven van bestemming en doel van aanmeren, datum en verwachtte tijdstip van aankomst
 • FAO–drielettercode van elke soort en betrokken geografisch gebied (statistisch vak + ICES gebied)
 • Geschatte hoeveelheid van iedere soort in kilogram levend gewicht aan boord en/of soorten die worden aangeland

Na het binnenvaren in een haven, dient het elektronisch logboek zo spoedig mogelijk, en ten laatste voor aanvang van een nieuwe visreis te worden hersteld.

Indien het herstel van het elektronisch logboek langer dan 24u in beslag zou nemen, dient de kapitein de aanlandingsverklaring eveneens per mail over te maken, meer bepaald naar inspectie.zeevisserij@vlaanderen.be, én naar de FMC van de kustlidstaat (lijst van mailadressen zal gepubliceerd worden op de website).

Eens het vaartuig opnieuw over een functionerend elektronisch registratiesysteem beschikt, dient de kapitein van het vissersvaartuig of diens vertegenwoordiger alle gegevens die eerder per mail werden overgemaakt, te registreren in het elektronisch logboek aan boord. Op dit moment dienen ook de diverse COE en COX berichten van de betreffende visreis te worden ingegeven.

De melding per mail geldt enkel om zich in regel te stellen bij eventuele inspecties van het vaartuig.

Indien u wegens wegvallen van de internetverbinding eveneens niet over mail zou beschikken, dient u het departement Landbouw en Visserij telefonisch te contacteren op het nummer 0032 50 24 83 40 om hier melding van te maken en uw logboekgegevens, voorafgaande kennisgeving en/of aanlandingsverklaring achter te laten op het antwoordapparaat verbonden met nummer 0032 59 51 29 94.

Overzicht mailadressen andere FMC’s
FRA Cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr
FRA cnsp-vms-ers@developpement-durable.gouv.fr  
NLD fmc@nvwa.nl
UK MMO.OPS@marinemanagement.org.uk
SCO UKFMC@gov.scot
DNK FMC@FISK-ST.DK
DEU vms@ble.de of elog@ble.de
IRL FMCireland@defenceforces.ie
NOR fmc@fiskeridir.no
SWE fmc@havochvatten.se

Elektronisch logboek en uitvoer naar derde landen

Bij uitvoer naar derde landen moet het departement landbouw en visserij de ontvangen vangstcertificaten voor uitvoer valideren. Om deze validering uit te voeren, vraagt de bevoegde autoriteit, het Departement Landbouw en Visserij, om bij het vangstcertificaat de details van het elektronisch logboek bij te voegen die betrekking hebben op de vangsten die uitgevoerd gaan worden. Deze details, bij voorkeur een pdf versie van het elektronisch logboek, dienen afkomstig te zijn van het E-catch systeem, of in betreffend geval via de rederij van M-catch, met betrekking tot de vangsten zoals geregistreerd door de kapitein.

Gebruik logboekcodes en praktische instructies

De verschillende categorieën vis, die legaal mogen teruggegooid worden, moeten afzonderlijk gerapporteerd worden in het logboek. Alle codes zijn voorhanden in E-Catch.

Voor de soorten die onder LO vallen moet in het gedeelte vangstraming (FAR) de maatse en ondermaatse fractie gerapporteerd worden met de code LSC (legal size catch) voor de maatse fractie en BMS (below minimum size) voor de ondermaatse fractie. Details moeten in de aanlandingsverklaring weergegeven worden met de presentatievorm (gegut, heel enz..)

Ook moet de code DIS gebruikt worden voor de discards van soorten die niet onder LO vallen zodra die het equivalent van 50 kg levend gewicht bereiken. Dezelfde code moet gebruikt worden voor alle andere vormen van legale teruggooi (geschonden vis bv.). Opgelet: voor soorten die onder de LO vallen moeten alle vangsten (vanaf de eerste kg) geregistreerd worden

DIM dient gebruikt te worden voor deminimis die vanaf de eerste kg equivalent levend gewicht gerapporteerd moet worden.

De aanlandingsverklaring (DOA) dient ingevuld te worden voor de verkoop begint.

De ervaring in de vorige jaren heeft gewezen dat er nog veel schippers zijn die de hoeveelheden discards/de- minimis/LSC/BMS niet of vermoedelijk onjuist wegens te gering, rapporteren. Nochtans is een correcte rapportering verplicht - bij controle op zee en aan land kunt u hierbij in de problemen komen – en draagt die bij tot een correcte wetenschappelijke assessment van de bestanden.

Bereikbaarheid eindejaarsperiode

De dienst Visserij is gesloten vanaf 25 december 2019 tot en met 2 januari 2019. Indien u in die periode problemen met uw elektronisch logboek zou ondervinden, kunt u de firma E-catch contacteren. Indien u een foutboodschap zou ondervinden in verband met het doorsturen van data naar onze diensten, zal de data niet verloren gaan maar na 2 januari naar onze diensten doorstromen.