Visserij: Bedrijfsresultaten 2020

Vissersschip met sleepnet met meeuwen op volle zeeRecent werden de bedrijfsresultaten van de Belgische zeevisserij voor het boekjaar 2020, gepubliceerd. Hiermee krijgen we inzicht in de economische resultaten van de in de visserij actieve Belgische rederijen. Eind 2020 telde het Belgisch vlootregister nog 64 Belgische vissersvaartuigen, een daling van vier vaartuigen ten opzichte van 2019. 

Het boekjaar 2020 kan beschouwd worden als een ongewoon jaar. De gezondheidscrisis had immers ook zijn effect op de visserijsector. Een meevaller voor de sector was de daling van de gemiddelde gasolieprijs met maar liefst 0,18 €/liter ten opzichte van het voorgaande jaar. Er was echter ook een daling van de gemiddelde visprijs met 3,1% ten opzichte van 2019, en zelfs tot -7,2% voor tong, de voornaamste soort voor de Belgische zeevisserij. In combinatie met een lagere aanvoer leidde dit tot een totale besomming die 6,5 miljoen euro minder opbracht dan in 2019.

Deze evolutie had ook zijn impact op de bedrijfsresultaten. De vaartuigen uit het Klein Vloot Segment (KVS) konden nipt een positieve rentabiliteit optekenen (1,1%). Binnen het Groot Vloot Segment (GVS) zien we een gemengder beeld, met een verbeterde rentabiliteit voor de bokken (12,5%) en een negatieve rentabiliteit voor de overige vaartuigen (-5,5%). Deze laatste groep betreft een restcategorie bestaande uit vier plankenvissers.

Download de brochure op onze website bij Publicaties zeevisserij.


Dit nieuwsbericht werd ook verstuurd via de nieuwe Nieuwsbrief Zeevisserij en Aquacultuur. Door u te registreren voor deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van nieuwe regelgeving, praktische informatie en beleidsinitiatieven op Europees en Vlaams niveau. Daarnaast vindt u in onze nieuwsbrief frequent recente cijfergegevens, publicaties, aankondigingen van evenementen en updates over aanpassingen op deze website en wetenswaardigheden over zeevisserij en aquacultuur.

Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Zeevisserij en Aquacultuur