Visserij: Belgische vissers vangen minder schol, maar meer tong, inktvis en rog

De Belgische vissersvloot voerde in 2019, in alle Belgische en buitenlandse havens samen, 19.309 ton vis aan. Qua aanvoervolume blijven de belangrijkste soorten schol en tong met een dalende tendens in de aanvoer van schol (-21%) en een stijgende tendens in de aanvoer van tong (+14%). Ook de aanvoer van inktvis en rog steeg met respectievelijk 22% en 24%.

Met een Belgische vissersvloot, bestaande uit 68 vaartuigen, werd in Belgische en buitenlandse havens samen 19.309 ton vis aangevoerd voor een totale besomming van 80,8 miljoen euro. De aanvoer in Belgische havens bedraagt met 13.754 ton 71% van de totale aanvoer. De gemiddelde visprijs steeg met 2,0% tot 4,19 €/kg, waarbij in Belgische havens een betere gemiddelde prijs werd gerealiseerd van 4,30 €/kg.

De aanvoerwaarde in Belgische havens bedroeg 59,16 miljoen euro, dat is een daling van 4,4% ten opzichte van 2018 en komt overeen met 73% van de totale aanvoerwaarde.

Qua aanvoervolume blijven de belangrijkste soorten schol en tong met een dalende tendens in de aanvoer van schol (-21%) en een stijgende tendens in de aanvoer van tong (+14%). De verdubbeling in aanvoer van garnaal die in 2018 werd waargenomen bleek éénmalig en is teruggevallen op het niveau van 2017. De aanvoer van inktvissen en roggen kenden beiden een stijging van de aanvoer, met respectievelijk 22% en 24% en sluiten daarbij aan op plaats drie en vier. De vangst van kabeljauw is terug iets gedaald tot 670 ton (-11%).

De aanvoerwaarde van tong steeg met 17,5% en blijft de meest waardevolle soort en het belangrijkste product van onze visserij. Tong staat garant voor 36% van de totale waarde creatie van 2019. Het belang van schol is gedaald en bedroeg in 2019 nog 16,5% van de totale besomming.

Het volledige rapport vindt u op onze website bij Visserij/Prijsnoteringen en publicaties: Aanvoer en Besomming 2019

Contact

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be 

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw