Visserij: Belgische vissersvaartuigen kunnen na 10 jaar opnieuw vissen in de Noorse zone

Het is van 2010 geleden dat een Belgisch vissersvaartuig nog in de Noorse zone actief was. De afgelopen jaren ontstond echter een hernieuwde interesse bij onze Belgische vissers om de historische Belgische vangstrechten te benutten. Vanuit het Departement Landbouw en Visserij werd een project uitgewerkt om bestaande systemen aan te passen aan de vernieuwde Noorse wet- en regelgeving. Onder andere het elektronisch logboek werd samen met E-catch conform gemaakt aan de Noorse eisen, een handleiding betreffende de Noorse visserijwetgeving werd opgemaakt en de nodige licenties werden voor de betrokken reders aangevraagd. Tot slot kregen de schippers dankzij steun van de Rederscentrale een opleiding om het Noors elektronisch logboek correct in te vullen en werden de reders ingelicht over de noodzakelijke aanpassingen aan het VMS.

Noorse zone

De Noorse zone is gelegen ten zuiden van 62° NB in de Noorse Exclusieve Economische Zone (EEZ)De Noorse zone is gelegen ten zuiden van 62° NB in de Noorse Exclusieve Economische Zone (EEZ) en bevat ICES-gebieden IVa en een gedeelte van IVb. In deze zone hebben de Belgische vissers historische vangstrechten voor zeeduivel en leng. Daarnaast mag er gevist worden op de voor de Noordzee gezamenlijk beheerde visbestanden (schol, kabeljauw, zwarte koolvis, makreel en wijting) en heeft ons land een bijvangstquotum “Andere soorten Noorse zone” voor vissoorten die niet onder deze gezamenlijke beheerde visbestanden vallen (bv. tongschar, tarbot en griet, tong, ….). Bijgevolg biedt deze zone belangrijke opportuniteiten voor de typerende Belgische demersale visserij met doelsoorten als schol, zeeduivel en tongschar.

Praktische informatie

Het Noorse Directoraat van Visserij verwacht dat elke reder bekend is met de Noorse wet- en regelgeving alvorens een visreis wordt ondernomen binnen de Noorse zone. Tevens is de reder verplicht om de relevante Noorse wetgeving aan boord te hebben. Om de reders te ondersteunen om aan deze vereisten te voldoen, heeft de dienst Visserij alle praktische en wettelijk relevante informatie verzameld en sinds november 2020 beschikbaar gesteld op de website Vissen in Noorse wateren

Op deze webpagina kan men een handleiding terugvinden met alle noodzakelijke informatie over o.a. quotabeheer, technische maatregelen, controle, vislicentie, elektronisch logboek, VMS en contactinformatie. De reder kan de belangrijkste Noorse visserijwetgeving voor buitenlandse vissersvaartuigen in het Nederlands raadplegen en afdrukken. Tot slot kan ook informatie gewonnen worden over technische maatregelen ter bescherming van ondermaatse vissoorten (precautionary area’s, real-time closure en herstelgebieden kabeljauw).

Uitgelicht: Melding visreis naar de Noorse zone (10 dagen voor vertrek)

Elke reder dient 10 dagen voor vertrek naar de Noorse zone de visreis te melden via het aanmeldformulier dat beschikbaar gesteld wordt op de website van de dienst Visserij. Door de QR-code (onder) te scannen, kan het aanmeldformulier ook eenvoudig via de smartphone ingevuld worden. Op die manier kan de dienst Visserij de licentie van de reder verifiëren, deze op de hoogte houden van recente wijzigingen in de Noorse regelgeving en de nodige assistentie voorzien in geval van nood.

QR-code aanmeldformulier

Hou tot slot zeker de nieuwsberichten in het oog, aangezien hier regelmatig informatie over de tijdelijke technische maatregelen ter bescherming van ondermaatse vissoorten en wijzigingen van de Noorse wet- en regelgeving zal worden gepubliceerd.