Visserij: Campagne Noorse zone

Sinds 1 november 2020 kunnen Vlaamse vissers opnieuw vissen in de Noorse wateren ten zuiden van 62° noorderbreedte. Het Departement Landbouw en Visserij heeft deze campagne grondig voorbereid: het elektronisch logboek werd afgestemd op de Noorse vereisten en de nodige vergunningen werden aangevraagd voor alle vaartuigen uit het groot vlootsegment. Op een nieuwe webpagina (Noorse wateren) werd alle praktische en administratieve informatie gebundeld. Op 16 maart 2021 werd de Noorse zone opengesteld voor buitenlandse vaartuigen en kon de Noorse campagne voor de Vlaamse vloot gelanceerd worden.

De eerste visreizen naar de Noorse zone

2 schippers op boot in volle zeeDe Noorse campagne kon pas starten nadat de Europese Unie en Noorwegen de nodige afspraken over TAC (totaal toegestane vangsten) en quota maakten. We peilden, samen met de Redercentrale, naar geïnteresseerde reders om een testreis naar de Noorse zone te ondernemen. Aangezien sinds 2010 geen enkel Belgische vissersvaartuig naar de Noorse zone is gegaan, hebben de meeste schippers geen ervaring met de visserij in de Noorse zone, ook niet met de bijhorende administratie. We kozen daarom voor de individuele begeleiding van een reder tijdens de voorbereiding van de visreis naar de Noorse zone.
 

Uiteindelijk vertrok het eerste vaartuig, een zegenvisser die behoort tot het groot-vlootsegment, op maandagmiddag 19 april naar de Noorse zone. Het vaartuig heeft een vijftal visdagen binnen de Noorse zone kunnen realiseren. De vangsten waren voornamelijk een mix van rondvissoorten zoals koolvis en kabeljauw. In kleine hoeveelheden werden er ook een aantal Noorse bestanden opgevist, zoals leng en zeeduivel. De verkoop vond plaats in de visveiling van Zeebrugge. Zowel bemanning en veiling waren verheugden zich over de uitbreiding van visserijmogelijkheden en de kwaliteit van de vis.

Momenteel bereiden we de begeleiding van een tweede testvaartuig naar de Noorse zone voor. We willen tegen de zomermaanden een goed zicht krijgen op de vangstmogelijkheden zodat een duurzame visserij mogelijk is in de Noorse zone.

Opportuniteiten in de toekomst

De Noorse zone biedt mogelijkheden voor vissersvaartuigen die alternatieven zoeken voor de tongvisserij. In de Noorse wateren is schol de doelsoort voor de Belgische vissersvaartuigen, maar er zijn ook een aantal bijvangstsoorten zoals tongschar, heilbot, leng, kabeljauw en heek die zorgen voor een rendabele visserij.

De beslissing van de Noorse autoriteiten om sinds 2020 van 1 juli tot en met 31 december een drietal omvangrijke gebieden te sluiten ter herstel van kabeljauw, maakt dat het voor boomkorvaartuigen geen rendabele optie is om in die periode in de Noorse zone visserij-activiteiten te ontplooien.

Vlaamse visveilingDe Noorse campagne voor 2021 is dus vooral een test waarbij enkele vaartuigen intensief begeleid worden en kennis opgedaan wordt over de vangstmogelijkheden en de eventueel weg te werken moeilijkheden. Verwacht wordt dat de campagne na 1 juli stilvalt, omdat Noorwegen dan opnieuw de voor de Belgische visserijsector meest interessante gebieden zal sluiten. De opgedane ervaring zal ons helpen om het flankerend beleid in 2022 nog beter uit te werken en vervolgens een gestructureerde Noorse campagne op te zetten in overleg met Rederscentrale en de Quotacommissie.