Visserij: Eerste Belgische vissersvaartuig brengt sinds Brexit vis aan land in Britse haven

Begin juni heeft het eerste Belgische vissersvaartuig, de Z.571, verse tong aan land gebracht in het Britse Milford Haven. Het is een gangbare praktijk dat onze vissers de tong, pladijs en zeeduivel die ze vangen in de Britse wateren aan wal brengen in een Britse haven, omdat de verse vis ons land sneller bereikt via gekoeld wegtransport. Brexit maakte deze werkwijze echter heel wat omslachtiger, maar daar komt nu stilaan verandering in.

Een belangrijk gevolg van de Brexit is dat de aanlanding en doorvoer van door Belgische vaartuigen gevangen verse tong, pladijs en zeeduivel, strikter wordt geregeld en dat er dus meer formaliteiten bij komen kijken. Zo heeft het Verenigd Koninkrijk bepaald dat vis enkel aan land kan worden gebracht in enkele daartoe aangewezen Britse havens, met de nodige extra formaliteiten.

Om de nieuwe wetgeving in de praktijk uit te testen, ondernam het vaartuig Z.571 een erg korte visreis van ongeveer 36u en bracht het de vangst aan wal in Milford Haven op 2 juni. De vangsten bestonden voornamelijk uit tong.

Met deze eerste uitgevoerde testreis, werden de moeilijkheden van een dergelijk traject nogmaals duidelijk. Het tot een goed einde brengen van deze testreis had heel wat voeten in de aarde en verliep niet helemaal volgens plan.

Heel wat documenten en formulieren kenden meerdere versies vooraleer ze door de Britse overheid werden gefiatteerd. De voornaamste problematiek zit hem in het feit dat de visserijproducten, hoewel onder Belgische vlag gevangen, door de Britse overheid worden beschouwd als een exportbeweging, terwijl het hier volgens andere betrokken partijen om de loutere doorvoer van goederen gaat, waardoor een iets vlottere doorstroming mogelijk moet zijn. 

Na een doorgedreven controle door de Britse douane, werd de verse tong uiteindelijk toch vrijgegeven en ging de vrachtwagen, twaalf uur later dan gepland, de ferry op. Er zullen zeker nog bijkomende testreizen nodig zijn om deze zware administratieve procedures om te zetten zodat dit weer een gangbare praktijk kan worden.

Enkel door de medewerking van alle actoren in de sector en alle betrokken overheidsdiensten op Vlaams en Belgisch niveau kan deze testreis toch een eerste succes genoemd worden.