Visserij: Einde programmaperiode EFMZV (2014 – 2020) en finale indieningsdatum investeringsprojecten aquacultuur

Tot 15 april 2022 kan u Europese en Vlaamse steun aanvragen voor productieve investeringen in aquacultuur op het budget van het huidige programma van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (2014 – 2020).

E-loket departement landbouw en visserijHierbij is het belangrijk dat het project maximaal één jaar voor de indiening gestart mag zijn en op het moment van de indiening nog niet voltooid mag zijn. De uiterste datum voor betaling van subsidiabele uitgaven door de begunstigde is 31/12/2023. Voor het indienen van de bijhorende betalingsaanvragen door de begunstigde is dit 31/03/2024.

De aanvragen kunnen ingediend worden via ons E-loket Departement Landbouw en Visserij, zie nieuwsbericht 'Steunaanvragen via e-loket departement landbouw en visserij'.

 


Dit nieuwsbericht werd ook verstuurd via de nieuwe Nieuwsbrief Zeevisserij en Aquacultuur. Door u te registreren voor deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van nieuwe regelgeving, praktische informatie en beleidsinitiatieven op Europees en Vlaams niveau. Daarnaast vindt u in onze nieuwsbrief frequent recente cijfergegevens, publicaties, aankondigingen van evenementen en updates over aanpassingen op deze website en wetenswaardigheden over zeevisserij en aquacultuur.

Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Zeevisserij en Aquacultuur