Visserij: Europa en Verenigd Koninkrijk bereiken een akkoord

Op 11 juni 2021 keurde de Europese Raad het akkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over de vangstmogelijkheden van 2021 en de diepzeebestanden voor 2021-2022, goed. Deze overeenkomst gaat onder andere in op de totaal toegestane vangsten (TAC) voor 75 gedeelde visbestanden en een aantal diepzeebestanden. Daarnaast biedt het akkoord ook duidelijkheid over de verdere bespreking van vangstbeperkingen voor niet-quotumsoorten. Ook werd er een bepaling opgenomen dat beide partijen elkaar tijdig informeren over nieuwe maatregelen in hun wateren.

Deze overeenkomst zorgt voor stabiliteit, zowel voor de Britse als voor de Europese visserijsector. Bovendien garandeert ze een duurzaam beheer van de mariene hulpbronnen. Maar vooral vormt dit een mijlpaal in de betrekkingen tussen de EU en het VK en een sterk precedent voor toekomstige onderhandelingen met het VK over vangstmogelijkheden.

Volgende stappen

Deze overeenkomst wordt nu omgezet in EU-wetgeving. Hierbij wordt, zoals vermeld in de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK (TCA), ook een gespecialiseerd visserijcomité opgericht. Zij zullen een aantal hangende kwesties afronden (bv het mechanisme voor quotaruilen en bepaalde technische maatregelen zoals voor de Keltische zee). Voor 2021 wordt gezocht naar een tussentijdse oplossing, zodat lidstaten quota’s kunnen ruilen met het Verenigd Koninkrijk en een optimale spreiding van de vangstmogelijkheden kunnen garanderen.