Visserij: Europees visserijakkoord over vangstmogelijkheden in 2020: Vlaamse vissers mogen meer vissen op tong

Volgend jaar mogen onze Vlaamse vissers meer tong vissen, voor roggen en pladijs blijven de quota gelijk, voor kabeljauw dalen de quota. Dat is beslist op de Europese Raad voor Landbouw en Visserij. Vlaams minister van Landbouw en Zeevisserij Hilde Crevits voerde de voorbije 2 dagen en nachten intensief mee de onderhandelingen voor de Belgische vissers en is tevreden met het akkoord.

Wat is er afgesproken?

Elk jaar in december wordt er op Europees niveau beslist hoeveel vis de verschillende lidstaten het volgende jaar in de verschillende zeegebieden mogen opvissen. Ook voor 2020 is het doel van Vlaamse minister van Landbouw en Zeevisserij Hilde Crevits om zoveel mogelijk visbestanden op een duurzaam niveau te houden en overbevissing te voorkomen. De Belgische vissers werken hier actief aan mee onder begeleiding van de producentenorganisatie De Rederscentrale en het wetenschappelijke team van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO).

Het komende jaar mogen onze Vlaamse vissers meer tong opvissen. Voor pladijs en roggen blijven de quota gelijk. Dat zijn de soorten die voor onze vissers belangrijk zijn. De Europese Commissie heeft die visbestanden ook als duurzaam omschreven. De kabeljauw baart wel overal zorgen, maar voor de Belgische vloot is dit een kleine bijvangst. De vangstmogelijkheden in de Noordzee voor kabeljauw dalen met 50%. Waar de visbestanden het goed doen werden de vangstmogelijkheden behouden of opgetrokken. Bij bestanden die het moeilijk hebben, werden de visserijmogelijkheden verminderd, zodat deze vissoorten de tijd krijgen om zich te herstellen.

Vlaams minister van Landbouw en Zeevisserij Hilde Crevits: “De visserijsector in Vlaanderen is niet groot, maar wel ondernemend. Onze vloot is vandaag goed voor een aanvoer van meer dan 20.000 ton per jaar met een waarde van meer dan 80 miljoen euro. De opbrengsten verbeteren en dat biedt mogelijkheden op het vlak van vernieuwing en investeringen. Duurzaamheid en innovatie staan voorop. Na 2 dagen onderhandelen op de Europese Visserijraad hebben we een akkoord bereikt over de quota voor 2020 voor onze vissers. Voor de belangrijkste Vlaamse vissoorten zoals tong, pladijs en rog bekwamen we goede vangstrechten dankzij het gericht Vlaams beheer en de jarenlange inspanningen van onze vissers om de bestanden op een goed niveau te brengen.”

Persinformatie

Arne De Brabandere
Woordvoerder Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
0496/02.98.89.

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw.