Visserij: Gevolgen van de Brexit voor de Belgische zeevisserij

Transitieperiode

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft op 1 januari 2021 definitief de banden met de Europese Unie (EU) doorgeknipt. Bovenop de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK werd, specifiek voor de visserijsector, een transitieperiode van 5,5 jaar voorzien,waarbij de toegang tot de 12-mijlszone en 200-mijlszone verzekerd zijn (in ruil voor een quotatransfer die tot 2026 geleidelijk wordt ingevoerd). Nadien volgen jaarlijkse onderhandelingen over de toegang van Europese vaartuigen tot Britse wateren.

Ondanks de gemaakte afspraken leidt de Brexit er toe dat het VK hierdoor officieel een derde land geworden is. De impact voor de Belgische visserijsector is dus niet te onderschatten.

De meest ingrijpende aanpassingen voor de Belgische visserijsector zijn gerelateerd aan de toepasselijke regelgeving, de toegang tot de Britse wateren voor Europese vaartuigen, de instelling van (tijdelijk) gesloten zones in Britse wateren en de onduidelijkheden om aan te landen in Britse havens. Dit laatste heeft als gevolg dat er verhoogde aanlandingen zijn in Franse en Ierse havens, wat leidt tot een verlengde transit.

Begin februari 2021 werd alvast aangekondigd dat het Verenigd Koninkrijk 17 licenties aan Belgische vissersvaartuigen toekende - zij kunnen dus in de Britse territoriale wateren (12-mijlszone) vissen.

Praktische informatie voor de sector

Deze aanpassingen brengen de nodige administratieve en logistieke bezorgdheden met zich mee. Om vissers en reders bij te staan in deze transitieperiode werd uitgebreide informatie ter beschikking gesteld op de website van het Departement Landbouw en Visserij: Vissen in Britse wateren

Hoewel er nog veel onduidelijkheden zijn rond het aanlanden in Britse havens, is wel al bekend dat zowel de EU als het VK NEAFC-verdragspartners zijn. Hierdoor moet de aanlanding van vangsten in het VK ook elektronisch gemeld worden op de server van NEAFC, door middel van een elektronische PSC-notificatie. Om deze PSC-notificatie aan te maken moet men eerst een NEAFC-account hebben. In deze handleiding vindt u de nodige richtlijnen om een account en PSC-notificaties aan te maken.
Meer info vindt u op Vissen in Britse wateren

De meest urgente en veelgestelde vragen werden beantwoord op Brexit: impact voor landbouw en zeevisserij

Meer informatie nodig? Neem contact op met de dienst visserij via zeevisserij@lv.vlaanderen.be, of contacteer de producentenorganisatie (de Rederscentrale) voor begeleiding.


Dit nieuwsbericht werd ook verstuurd via de nieuwe Nieuwsbrief Zeevisserij en Aquacultuur. Door u te registreren voor deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van nieuwe regelgeving, praktische informatie en beleidsinitiatieven op Europees en Vlaams niveau. Daarnaast vindt u in onze nieuwsbrief frequent recente cijfergegevens, publicaties, aankondigingen van evenementen en updates over aanpassingen op deze website en wetenswaardigheden over zeevisserij en aquacultuur.

Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Zeevisserij en Aquacultuur