Visserij: Noorse Zone: Voorzorgsgebied ingesteld in Vestbanken van 31/3/2021 tot en met 14/4/2021

Dit is een bericht aan alle vaartuigen die met bodemtrawls of boomkorren vissen in het gebied Vestbanken in de Noorse Economische zone.

Op basis van inspecties uitgevoerd in het gebied Vestbanken bleek dat er teveel ondermaatse vis van demersale soorten (29,1% - 31%) aanwezig is. Het vaartuig van de kustwacht NoCGV Sortland heeft daarom een voorzorgsgebied ingesteld voor demersale visserij uitgeoefend door boomkorren en bodemtrawls. De oppervlakte van het gebied is afgebakend volgens de volgende posities:

  1. 5715.8N-00537.1E 
  2. 5659.8N-00537.1E 
  3. 5659.8N-00609.8E 
  4. 5715.8N-00609.8E 

Vaartuigen die dit gebied wensen te betreden, moeten op voorhand de Noorse kustwacht verwittigen. Het voorzorgsgebied is van kracht van 31/3/2021 om 22:00 UTC tot 14/4/2021 om 22:00 UTC.

Vragen in verband met dit voorzorgsgebied kan worden verzonden naar de Noorse kustwacht. Het vaartuig van kustwacht NoCGV Sortland is verantwoordelijk voor dit gebied. 

Meer informatie kan je vinden op de pagina Vissen in Noorse wateren.