Visserij: Op koers naar duurzaamheid met nieuw convenant

‘Op koers naar duurzaamheid’ is de naam van het derde Convenant voor Duurzame Visserij dat op 22 juni 2021 in Oostende ondertekend werd. 

Natuurpunt, de Rederscentrale, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Departement Landbouw en Visserij en de minister bevoegd voor Zeevisserij verzamelden zich in een Taskforce en engageren zich hiermee om bij te dragen aan de uitvoering van de zeven hoofddoelen van het ‘Vistraject':

  • alle commerciële visbestanden binnen veilige grenzen houden;
  • de impact van de vissersvloot op het ecosysteem minimaal houden;
  • de natuur op zee beschermen;
  • rederijen economisch rendabel houden;
  • kleinschalige en kustvisserij vrijwaren;
  • een sociaal verantwoorde visserij uitbouwen;
  • nieuwe vissers aantrekken.

De concrete uitwerking van acties zal gebeuren door drie teams, aangesteld door de Taskforce. Alle belanghebbenden die meewerken aan de uitvoering van het Convenant zijn lid van de Klankbordgroep. Hun eerste samenkomst is in 2022.

Lees meer over het Convenant op onze webpagina’s Convenant voor Duurzame Visserij (2021 – 2025).


Dit nieuwsbericht werd verstuurd via de Nieuwsbrief Zeevisserij en Aquacultuur. Door u te registreren voor deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van nieuwe regelgeving, praktische informatie en beleidsinitiatieven op Europees en Vlaams niveau. Daarnaast vindt u in onze nieuwsbrief frequent recente cijfergegevens, publicaties, aankondigingen van evenementen en updates over aanpassingen op deze website en wetenswaardigheden over zeevisserij en aquacultuur. Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Zeevisserij en Aquacultuur.