Visserij: Overzicht van de definitieve quota voor een aantal bestanden in de Noordzee, Noorse zone en Skaggerak

Op 16 maart 2021 werd een trilateraal akkoord gesloten tussen Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Europese Unie voor een aantal gemeenschappelijk beheerde bestanden in de Noordzee en 7d: schol (-19%), kabeljauw (-20% NZ, -11% 7d), zwarte koolvis (-32%), wijting (-10%), schelvis (+38%), haring (-14%) en makreel (-6.4%). De wijzigingen ten opzichte van vorig jaar zijn het resultaat van wetenschappelijke adviezen, de overeengekomen quotatransfer van de Europese Unie naar het Verenigd Koninkrijk in het kader van handels- en samenwerkingsovereenkomst en aanpassingen in de quotaberekeningen (bijvoorbeeld voor wijting en schol worden de discards in mindering gebracht op de totale vangstmogelijkheden).  

Daarnaast werden er drie bilaterale akkoorden getekend met Noorwegen voor het vastleggen van de vangstmogelijkheden in:

  • Skaggerak: schelvis (+20%), kabeljauw (-11%), schol (-20%) en Oostelijk Engels kanaal 7d (kabeljauw (-11%))
  • Noorse zone: zeeduivel (-27%), heek (nieuw), leng (-22%) en andere soorten Noorse zone (-62%)

Daarnaast werden er ook afspraken gemaakt over wederzijdse toegang tot elkaars wateren. Dankzij dit akkoord is sinds 16 maart 2021 de Noorse zone geopend voor Belgische vaartuigen. 

Een overzicht van de bestanden waarvoor de definitieve quota voor 2021 gekend zijn:

Een overzicht van de bestanden waarvoor de definitieve quota voor 2021 gekend zijn
Vissoort Gebied Initieel quotum 2020 Initieel quotum 2021 Verschil 2020-2021
kabeljauw 3a (SK) 5 5 0%
kabeljauw 2a (EU), 3a (SK,KT), 4 435 347 -20%
kabeljauw 7d 37 33 -11%
schelvis 3a 10 12 20%
schelvis 2a (EU), 4 206 286 39%
zwarte koolvis 2a (EU), 3a, 3bc (EU), 4 28 19 -32%
leng 4 (NW) 9 7 -22%
wijting 2a (EU), 4 329 296 -10%
schol 3a (SK) 102 82 -20%
schol 2a (EU), 3a (SK,KT), 4 5522 4472 -19%
tong 8ab 45 43 -4%
andere soorten Nozo 4 (NW) 60 23 -62%
heek 4 (NW) - 17 Nieuw
zeeduivel 4 (NW) 51 37 -27%
haring 1,2 (EU+IW) 12 13 8%
haring 2a ,4, 7d (Bijvangst <32mm) 44 38 -14%
haring 4c ,7d (<>Blackwater-bestand) 8632 8257 -4%

Voor de andere bestanden zijn de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk nog lopende en besliste de Europese raad op 23 maart 2021 om een noodpakket goed te keuren dat voorlopige quotum voor deze bestanden voorziet tot 31 juli 2021. De voorlopige quota zullen 58,3% van de verwachte totale toegestane vangstmogelijkheden (TAC) van 2021 bedragen.