Visserij: Publicatie nieuwe Europese strategische richtsnoeren aquacultuur

De Europese Commissie heeft recent nieuwe strategische richtsnoeren voor een duurzamere en concurrerende EU-aquacultuur vastgesteld (periode 2021 – 2030). Dit vormt de gemeenschappelijke basis voor de verdere ontwikkeling van de aquacultuursector en de rechtstreekse bijdrage aan de Europese Green Deal, met name de Farm-to-Fork-strategie.

Nu is het aan Commissie, lidstaten en stakeholders om binnen dit kader te werken. De Europese lidstaten moeten hiermee rekening houden bij de opmaak van hun (nationaal) strategisch meerjarenplan voor aquacultuur en de steun vanuit het nieuwe EFMZVA en andere Europese fondsen.

Ook bij ons is dit zo: deze richtsnoeren worden meegenomen bij de actualisering van het huidig nationaal strategisch meerjarenplan aquacultuur en bij de opmaak van het Programma EFMZVA 2021 – 2027