Visserij: Save the date: Klankbordgroep Convenant voor duurzame visserij op 27 september 2022

Op 27 september 2022 komt de eerste klankbordgroep van het derde Convenant voor Duurzame Visserij, samen in het Boeverbos te Brugge. Er wordt gewerkt rond het thema ‘Op koers naar duurzaamheid’. 

In het convenant werken Natuurpunt, de Rederscentrale, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Departement Landbouw en Visserij en de minister bevoegd voor Zeevisserij samen aan de uitvoering van het rapport Vistraject (met een brede definitie van duurzaamheid). Zowel de ecologische, economische als sociale pijler spelen een rol.
 
Deze klankbordgroep staat open voor alle belanghebbenden van dit Convenant. Houd de datum alvast vrij, want met het aantal deelnemende partners groeien het sectoraal en maatschappelijk draagvlak van dit duurzaamheidstraject. De agenda, timing en manier van inschrijven worden later meegedeeld in de activiteitenagenda van onze website.