Visserij: stilligvergoeding

U krijgt als reder de mogelijkheid om tijdelijk niet meer uit te varen. Door die maatregel kunt u aanbod en vraag beter op elkaar afstemmen. Op basis van het segment waartoe u behoort kunt u op volgende vergoeding een beroep doen:

  • 1.500 euro per week als  u behoort tot het kustvisserssegment
  • 2.250 euro per week als u behoort tot het klein vlootsegment (KVS)
  • 6.000 euro per week als u behoort tot het groot vlootsegment (GVS)

Een week bestaat uit minimaal één ononderbroken periode van zeven dagen. U kunt deze stilligvergoeding aanvragen per week en dit voor maximaal drie weken in de periode van 1 mei 2020 tot en met 31 augustus 2020. U moet daarvoor aan enkele voorwaarden voldoen:

  • Geen enkele vaaractiviteit uitvoeren tijdens de periode van tijdelijke stillegging
  • Een stilligweek is een ononderbroken periode van zeven dagen. De periode neemt aanvang op 00.00 uur van de eerste dag en eindigt om 23.59 uur van de zevende dag
  • Opgenomen zijn in het rotatieschema opgesteld door de Rederscentrale CVBA
  • Minimaal 120 dagen visserijactiviteiten op zee verricht hebben in de twee kalenderjaren voor uw steunaanvraag, of, indien u nog geen twee kalenderjaren actief bent, 120 dagen in verhouding verminderd volgens art. 33, lid 3bis, van de EFMZV-Verordening
  • Het VMS moet continu geactiveerd zijn tijdens de volledige stilligperiode waarvoor steun aangevraagd wordt. Als er een onderbreking vastgesteld wordt van de VMS-registratie gedurende een stilligweek, wordt voor die week geen stilligvergoeding uitbetaald. Een geval van overmacht m.b.t. het functioneren van het VMS van het vaartuig moet dan ook onmiddellijk worden gemeld.

Als u de volledige stilleggingsperiode hebt doorlopen, kunt u de steun aanvragen via het formulier Aaanvraag EFMZV- en FIVA-tegemoetkoming voor tijdelijke stilligvergoeding. Dit formulier moet u per post of per e-mail uiterlijk op 30 september 2020 versturen aan de managementautoriteit EFMZV/FIVA.

Contactgegevens

Departement Landbouw en Visserij
Afdeling Beleidscoördinatie en Omgeving – Dienst visserij

T.a.v. Managementautoriteit EFMZV/FIVA
Koning Albert I-laan 1.2 bus 101 - 8200 Brugge
e-mail: zeevisserij@lv.vlaanderen.be

Tel. 050 248 340

De exacte modaliteiten van deze stilligregeling kunt u raadplegen in het BVR van 15 mei 2020, met name het ‘Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 houdende vaststelling van de werking en het beheer van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursector (FIVA) en de verrichtingen die voor steun in aanmerking komen’

Zie ook: Tijdelijke stillegging visvangst (nieuwsbericht 15 mei 2020)