Visserij: stopzetting visserij in gebied VIIIab

Door quota-uitputting van tong VIIIab is het voor Belgische vissersvaartuigen vanaf 16 oktober 2019 (00.00 uur) tot eind 2019 verboden te vissen op alle soorten in gebied VIIIab.

Ook het aan boord houden, het overladen en het lossen van visserijproducten die na 16 oktober 2019 (00.00 uur) gevangen zijn in de ICES-gebieden VIIIab is verboden.