Visserij: Stopzetting visserij in ICES gebieden VIIfg

Ingevolge quota-uitputting van tong in de ICES-gebieden VIIfg is het voor Belgische vissersvaartuigen vanaf woensdag 18 december 2019 (00.00 uur) tot eind 2019 verboden te vissen op alle soorten in VIIfg.      

Eveneens het aan boord houden, het overladen en het aanlanden van visserijproducten, gevangen in deze wateren, is verboden na deze datum