Visserij: stopzetting visserij op rog VIId

Ingevolge quota-uitputting van rog VIId is het voor Belgische vissersvaartuigen vanaf donderdag 15  november 2018 (00.00 uur) tot eind 2018 verboden te vissen op :

  • Rog VIId (bericht SG van 08.11.2018, BS 14.11.2018

Eveneens het aan boord houden, het overladen en het lossen van roggen, welke na 15 november 2018 (00.00 uur) gevangen zijn in de ICES-gebieden VIId is verboden.