Visserij: Vissers mogen 60% van de vangstmogelijkheden van 2021 vangen tot eind juli

De Europese ministers van Visserij hebben in Brussel een akkoord bereikt over tijdelijke vangstmogelijkheden voor dit jaar. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt tot eind juli. Onze vissers mogen in de eerste 7 maanden van het jaar bijna 60% van de vangstmogelijkheden 2021, gebaseerd op de wetenschappelijke adviezen, gebruiken. Onze Vlaamse vissers behouden ook voldoende vangstmogelijkheden voor tong en zeeduivel in visgebieden als de Zuid-Keltische Zee. 

Sinds 1 januari kunnen onze Vlaamse vissers verder vissen op tong, zeeduivel, roggen en pladijs, hierover werden eind december tijdelijke afspraken gemaakt die geldig blijven tot 31 maart 2021. Daarnaast was er een akkoord over de toegang tot de 6-12 mijlszone in Britse wateren en de toegang tot die Britse wateren voor een periode van 5,5 jaar. Alle Belgische vaartuigen die toegang nodig hadden tot de 200-mijlszone van het VK, hebben deze ook tijdig bekomen zodat ze hun activiteiten daar dit jaar kunnen verder zetten. 

Vissers mogen 60% van de vangstmogelijkheden van 2021 vangen tot eind juli

De voorbije dagen vond een nieuwe Europese Visserijraad plaats. De Europese visserijministers hebben beslist opnieuw noodmaatregelen tot einde juli te nemen. Voor onze vissers komt het erop neer dat ze in de eerste 7 maanden van het jaar bijna 60% van de vangstmogelijkheden van 2021, gebaseerd op het wetenschappelijk advies van ICES (International Council for the Exploration of the Sea) mogen vangen. 

De belangen voor onze Belgische vissersvloot in de Britse wateren zijn zoals bekend groot. Ongeveer de helft van onze visserijproducten komt uit Britse wateren. De Vlaamse vissersvloot is klein met 65 vaartuigen. Tegelijk gaat het wel om rechtstreekse en onrechtstreekse de tewerkstelling van om en bij de 2.500 werknemers. 

In het kader van het Brexit-fonds is er voor België in 60 miljoen euro voorzien in het voorstel van de Europese Commissie op basis van de situatie van de visserijsector. Binnen België is afgesproken dat deze middelen Vlaanderen toekomen.