Visserij: Wijziging van het ministerieel besluit TAM met ingang van 1 augustus 2020

De quotacommissie heeft op haar zitting van 14 juli 2020 enkele aanpassingen voor de tweede toewijsperiode (1 juli -31 oktober) voor het GVS in het Visplan 2020 geformuleerd.

1. Tong in het Bristolkanaal (ICES-gebieden VIIf,g)

In een recente ruil met het VK werd bijkomend 51 ton tong VIIf,g geruild. Na discussie in de quotacommissie was er een akkoord om de toegekende hoeveelheid van 10kg/kW voor vaartuigen die niet in de Golf vissen, op te trekken met 2 kg/kW. Het maximum in deze tweede toewijsperiode zal aldus voor deze vaartuigen worden opgetrokken naar 12 kg/kW.

2. Tong in ICES gebieden VIIh,j,k

Tijdens de decemberraad van de ministers van Landbouw en Visserij werd het Belgisch tong quotum vastgesteld op 27 ton. Na overdrachten is dit opgelopen tot 72 ton. Momenteel zijn er reeds 40 ton opgevist (56%). Ten opzichte van de quotacommissie van 15 juni 2020 (19 ton opgevist) komt dit neer op een verdubbeling van de opgevangen hoeveelheid op 1 maand tijd.

De vrees bestaat dat het quotum van tong (choke species) snel zal worden opgevist. Hierdoor zou dan heel VIIh,j,k gesloten moeten worden. Om dit zo lang mogelijk te vermijden wordt het dagplafond voor tong verlaagd van 350 kg naar 250 kg. De situatie zal verder op de voet worden opgevolgd.