Visserij: Wijziging van het ministerieel besluit TAM met ingang van 1 juli 2020

Naar aanleiding van de tweede toewijsperiode, welke  van start gaat op 1 juli, wensen we de reders, op basis van een advies van de Quotacommissie van 15 juni, graag te informeren over de aanvullende quotamaatregelen die  werden geïmplementeerd door het Departement Landbouw en Visserij.

1. Toewijzing van vangstmogelijkheden volgens motorvermogen/vast recht

1.1 Tong

Noordzee – Groot Vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in de ICES-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 oktober 2020 een hoeveelheid tong toegekend, die gelijk is aan 5000 kg vermeerderd met een hoeveelheid die gelijk is aan 17 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW.

Bristolkanaal – Groot vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in de ICES-gebieden VIIf, g (Bristolkanaal en Noord – Keltische zee) voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 oktober 2020 een hoeveelheid tong toegekend, die gelijk is aan 10 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW.

Deze toekenning is niet van toepassing voor vissersvaartuigen die op de lijst “Visvergunningen Golf van Gascogne 2020” vermeld staan. Voor deze vaartuigen wordt voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 oktober 2020, naast de toegewezen hoeveelheid van 29 kg/kW in gebied VIIIa,b een hoeveelheid tong in ICES gebieden VIIf,g voorzien van 5 kg, vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW.

1.2 Schol

Noordzee- Groot Vlootsegment

Voor schol in ICES-gebieden II, IV, zijnde de Noordzee en het Schelde-estuarium, wordt voor de tweede toewijsperiode dezelfde hoeveelheden toegewezen als in dezelfde periode 2019.

Dit betekent dat aan de vissersvaartuigen van het GVS in de ICES-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 oktober 2020 een hoeveelheid schol wordt toegekend, die gelijk is aan 350 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig, uitgedrukt in kW.

2. Toewijzing van vangstmogelijkheden per zeereis

2.1 Tong

Zuid-Keltische Zee en Zuidwesten Ierland – Groot Vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in de ICES-gebieden VII hjk (Zuid- Keltische zee en Zuidwesten van Ierland) voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 oktober 2020 een hoeveelheid tong per zeereis toegekend, die gelijk is aan 350 kg vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-gebieden.

2.2 Kabeljauw

Er wordt voor deze maatregel geen onderscheid gemaakt tussen boomkorvaartuigen en niet boomkorvaartuigen. De onderstaande bepalingen gelden dus voor alle vaartuigen.

Noordzee- Groot Vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in de ICES-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 oktober 2020 een hoeveelheid kabeljauw per zeereis toegekend, die gelijk is aan 400kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-gebieden. 

Noordzee- Klein Vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het KVS, wordt in de ICES-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 oktober 2020 een hoeveelheid kabeljauw per zeereis toegekend, die gelijk is aan 200kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-gebieden. 

Noordzee- Bijzondere bepalingen voor TR1 of BT1- vistuig

De hoeveelheden, vermeld in de twee bovenstaande paragrafen, worden vanaf 1 juli 2020 tot en met 31 oktober 2020 bijkomend met 600 kg per vaartdag verhoogd, als het vaartuig in kwestie gedurende de gehele visreis gebruik maakt van netmaaswijdtes van groter dan 100 mm in de bordenvisserij (TR 1) of groter dan 120 mm in de boomkorvisserij (BT1).

3. Toewijzing van vangstmogelijkheden per vaartuig

3.1 Tong

Ierse Zee – Groot vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het GVS wordt in  ICES-gebied VIIa (Ierse Zee) voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 oktober 2020 een hoeveelheid tong per vaartuig toegekend, die gelijk is aan 7000 kg, zonder het meerekenen van een wetenschappelijk quotum.

Deze toekenning is niet van toepassing voor vissersvaartuigen die op de lijst “Visvergunningen Golf van Gascogne 2020” vermeld staan. Deze vaartuigen krijgen voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 oktober 2020 geen toegang tot deze zone. 

3.2 Schol

Zuid-Keltische Zee en Zuidwesten van Ierland– Groot Vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het GVS, wordt in de ICES-gebieden VII hjk (Zuid- Keltische zee en Zuidwesten van Ierland) voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 oktober 2020 een totale hoeveelheid scholvangst van 500 kg toegekend.

3.3 Kabeljauw

VIIb-c, VIIe-k, VIII – Groot vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het GVS, wordt in de ICES-gebieden VIIb-c, VIIe-k en VIII voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 oktober 2020 een totale hoeveelheid kabeljauwvangst van 150 kg toegekend.

VIIb-c, VIIe-k, VIII – Klein vlootsegment

Aan de vissersvaartuigen van het KVS, wordt in de ICES-gebieden VIIb-c, VIIe-k en VIII voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 oktober 2020 een totale hoeveelheid kabeljauwvangst van 75 kg toegekend.

4. Samenvatting

Samenvatting
Vissoort ICES-gebied Type Maatregel  van toepassing op 1/7/2020 tot 31/10/2020 per vaartuig
1. Volgens motorvermogen
Tong Noordzee GVS 5.000 kg + 17 kg/kW
Tong 7fg GVS 10 kg/kW (voor niet golfvaartuigen)
Schol Noordzee GVS 350 kg/kW
2. Per zeereis
Tong 7hjk GVS 350 kg/vaartdag
Kabeljauw Noordzee GVS (+ TR1/BT1) 400 (+600) kg/vaartdag
Kabeljauw Noordzee KVS (+TR1/BT1) 200 (+600) kg/vaartdag
3. Per vaartuig
Tong 7a GVS 7.000 kg/vaartuig (voor niet golfvaartuigen)
Schol 7hjk GVS 500 kg/vaartuig
Kabeljauw 7b-c, 7 e-k, 8 GVS 150 kg/vaartuig
Kabeljauw 7b-c, 7 e-k, 8 KVS 75 kg/vaartuig

5. Kleinoogrog

De dienst Zeevisserij heeft vastgesteld dat er kleinoogrog wordt aangeland om dan als zandrog te worden verkocht. Na melding hiervan op de quotacommissie van april 2020 werd bevestigd dat de aangelande rog wel degelijk kleinoogrog is. Om ervoor te zorgen dat het quotum kleinoogrog op het einde van het jaar het nationaal quotum niet overstijgt, vraagt de dienst Zeevisserij om opgevangen kleinoogrog terug over boord te zetten.