Vlaams agrohandelsoverschot bedraagt ruim 6 miljard euro

Vlaanderen is een netto-exporteur van agrarische producten. De invoer bedraagt in 2018 32,0 miljard euro en de uitvoer 38,4 miljard euro. Het handelssaldo ligt daarmee op 6,4 miljard euro. In vergelijking met 2017 is de uitvoer met 1% gestegen en het overschot met 5%. Enkel Nederland, Spanje en Polen hebben in de EU een groter agrohandelsoverschot. Dat blijkt uit het jaarlijkse agrohandelsrapport, dat terugblikt op de buitenlandse handel van agrarische producten op basis van gegevens van de Nationale Bank van België en de Comext-databank van Eurostat. De focus ligt dit jaar op de Vlaamse agrohandelscijfers.

Ons belangrijkste exportproduct binnen de agrohandel is vers vlees, dat zowel de hoogste uitvoerwaarde als het hoogste handelssaldo noteert. Zuivelproducten staan op hetzelfde peil qua uitvoer, maar het overschot is veel beperkter. Cacaoproducten vervolledigen het podium. Meststoffen, landbouwmaterieel en bestrijdingsmiddelen staan als agro-industriële producten in de top tien van exportproducten. Aardappelbereidingen, bier, banketbakkerswerk en diepvriesgroenten scoren erg hoog bij het handelssaldo.

Zuivelproducten en vers fruit, voornamelijk zuidvruchten zoals bananen, ananassen en kiwi’s, laten de hoogste invoerwaarde optekenen. Een aanzienlijk handelstekort is er bij koolzaad, oliën, vis, wijn, koffie en tarwe.

82% van de export van agrarische producten gaat naar de andere EU-landen. In een nek-aan-race klopt Frankrijk Nederland als voornaamste afzetmarkt. Onze zuiderburen zijn goed voor 7,4 miljard euro, onze noorderburen voor 7,3 miljard euro. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk prijken op de derde en vierde plaats. De twee grootste niet-Europese klanten zijn de VS en China, afnemers van respectievelijk bier en vlas.

Nederland exporteert naar Vlaanderen voor bijna 9 miljard euro aan agrohandelsproducten en is daarmee veruit onze belangrijkste leverancier. Daarna volgen Frankrijk en Duitsland. 28% van de geïmporteerde producten komt van buiten de EU. De voornaamste specialiteiten die wij uit Brazilië, de Verenigde Staten en Ivoorkust importeren, zijn respectievelijk fruitsappen, landbouwmaterieel en cacao.

Vlaanderen boekt het grootste agrohandelsoverschot met Duitsland, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Luxemburg. Met Nederland en Brazilië is er daarentegen een stevig handelstekort.

Het Vlaamse aandeel in de totale Belgische in- en uitvoer van agrarische producten bedraagt respectievelijk 84% en 85%. Ten opzichte van de vorige jaren is het aandeel nagenoeg hetzelfde gebleven.

Vlaanderen is ook een vooraanstaande speler in de Europese agrohandel. Het aandeel van Vlaanderen in de Europese in- en uitvoer van agrarische producten bedraagt respectievelijk 6% en 7%. Vlaanderen is in de EU de zesde grootste uitvoerder van agrarische producten en moet enkel Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië voor zich dulden. Enkel Nederland, Spanje en Polen hebben een groter agrohandelsoverschot.

Het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke afzetmarkt voor onder meer water en limonade, zuivel, cacaoproducten, fruitsappen, landbouwmaterieel en aardappelbereidingen. Het blijft afwachten wat de gevolgen zijn van de brexit, die zou moeten ingaan op 31 oktober 2019.

De cijfers zijn een weergave van de rechtstreekse in- en uitvoerbewegingen van goederen tussen twee landen. Van ingevoerde producten is het aandeel dat doorgevoerd wordt naar andere landen niet bekend. Zo importeert Vlaanderen niet alleen bananen uit Latijns-Amerika, maar het exporteert er ook naar de rest van Europa. De havens van Antwerpen en Zeebrugge spelen een belangrijke rol bij de doorvoer. De handel tussen de gewesten binnen België is niet meegenomen. Bij de evolutie van de handelscijfers moet je ook rekening houden met de inflatie en de evolutie van de consumptieprijzen.

Het agrohandelsrapport is beschikbaar op www.vlaanderen.be/landbouw/studies.

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50  
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.