Vlaams Landbouwinvesteringsfonds: opening eerste blok- of indienperiode van 2021 voor investeringssteun op uw land- en tuinbouwbedrijf

De eerste blok- of indienperiode van 2021 voor investeringssteun start vandaag. U kunt dus opnieuw aanvragen via het e-loket voor Landbouw en Visserij: www.landbouwvlaanderen.be.

In het kader van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) stimuleert het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) duurzame investeringen in de land- en tuinbouw en helpt zo ook de rendabiliteit van onze land- en tuinbouwbedrijven te verhogen.

Zoals u weet is het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid met twee jaar uitgesteld tot begin 2023. Om de goede werking van het VLIF tijdens de overgangsperiode in 2021 en 2022 te garanderen zodat u als land- of tuinbouwer kunt blijven investeren in innovatie, werd de regelgeving op een aantal punten aangepast. Tegelijkertijd zet Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits in op het Vlaamse relanceplan ‘Vlaamse veerkracht’.

Bent u een jonge landbouwer, dan kunt u voortaan op een jongerenbonus rekenen voor de meest duurzame investeringen in uw bedrijf. Het steunpercentage hiervoor wordt met 10% verhoogd.

Verder wordt het maximale investeringsbedrag waarvoor u steun kunt aanvragen opgetrokken tot 1.350.000 euro voor de volledige programmaperiode 2015 – 2022. Tot en met eind 2020 lag dat bedrag op 1 miljoen euro.

Om het beschikbare VLIF-budget beter te kunnen gebruiken, moeten we sneller kunnen inschatten hoeveel van de geselecteerde investeringen worden uitgevoerd. Daarom moet u voortaan bewijzen dat u binnen vijf maanden na het afsluiten van de blokperiode met de uitvoering van uw investering gestart bent. Voor iedere projectinvestering en losse investering van het aanvraagdossier moet u apart een bewijsstuk opladen. Dit kan één van de volgende documenten zijn:

  • een factuur
  • een foto (van de start) van de investering
  • een ondertekende offerte
  • een ondertekende overeenkomst

Het bewijsstuk moet specifiek zijn voor de investering. Indien u bijvoorbeeld steun vraagt voor de bouw van een stal en een machine (al dan niet voor toepassing in de stal), moet u binnen de 5 maanden na het afsluiten van de blokperiode voor beide investeringen een bewijsstuk van de start ervan op het e-loket opladen. Het bewijsstuk voor de stal geldt dus niet voor de losse investering.

Tot slot werden er nog enkele praktische en formele verbeteringen doorgevoerd, zoals bv. het invoeren van een betalingsaanvraag en de afschaffing van de in onbruik geraakte rentesubsidie.