Vlaamse overheid en fruitsector ondertekenen actieplan voor hardfruit

De Vlaamse hardfruitsector (appelen, peren …) kent al geruime tijd een moeilijke periode, maar levert aanzienlijke inspanningen om nieuwe en duurzame markten aan te boren. Om de sector een duwtje in de rug te geven, hebben het Departement Landbouw en Visserij en de sector een toekomststrategie uitgetekend en dit vertaald in een actieplan. Dit actieplan is vandaag ondertekend door de Vlaamse minister van Landbouw, Joke Schauvliege, en de sector.

De hardfruitsector kent in Vlaanderen een jarenlange traditie met hoge naam en faam. Miljoenen consumenten genieten elke dag van het gezonde, lekkere fruit dat de sector produceert.
Toch gaat de fruitsector door een dal sinds het Russische importverbod uit 2014. Sinds dit jaar kunnen we geen fruit meer uitvoeren naar Rusland, terwijl dat land in 2013 nog goed was voor 37% van alle uitgevoerde Belgische peren en 10% van alle uitgevoerde Belgische appelen. Een oplossing voor het Russisch embargo op de invoer van Europees fruit lijkt niet meteen in de maak. Recent kwam er nog de vorstschade bovenop. De sector heeft zelf al aanzienlijke inspanningen geleverd om alternatieven te zoeken, maar nieuwe afzetmarkten vinden is niet evident en vergt aanzienlijk wat tijd. Ook binnen Vlaanderen worden er inspanningen rond fruit geleverd. Zo werd de schoolfruitregeling, waarbij kinderen worden gestimuleerd om gezonde tussendoortjes te eten, recent aangepast zodat het schoolfruit vanaf volgend schooljaar eenvoudig aangevraagd kan worden.

Op basis van overlegmomenten, sectoranalyses en beleidsadviezen, werden een toekomststrategie en actieplan uitgewerkt door de overheid en de hardfruitsector. Hierin werden drie ‘werven’ afgebakend, die de duurzame toekomst van de hardfruitsector in Vlaanderen moet waarborgen.  actieplan_fruit_digi.pdf

Werf 1: inzetten op kwaliteit

De kwaliteit van ons hardfruit is een totaalconcept dat iedereen aanbelangt: van boomkweker tot fruithandelaar en consument. Onderzoekscentra begeleiden de sector bij de ontwikkeling van nieuwe innovatieve technieken en nieuwe variëteiten om de kwaliteit nog te verbeteren. Er wordt gestreefd naar één gezamenlijk kwaliteitslabel dat kan zorgen voor uniformiteit voor de hele sector.

Werf 2: inzetten op rendabiliteit

Rendabiliteit is het uitgangspunt voor duurzaam ondernemerschap. De telers willen het economische rendement verhogen door kosten te reduceren, zonder in te boeten op de kwaliteit. Smart farming, Integrated pest management (IPM) en innovatieve productverwerking krijgen een hoge prioriteit.

Werf 3: bepalen van een onderzoeksagenda

Een integrale aanpak op het vlak van onderzoek in de hardfruitsector, is van essentieel belang om werf 1 en werf 2 te realiseren. Alle Vlaamse fruittelers en alle schakels van de keten zetten samen met de overheid maximaal in op onderzoek rond kwaliteit en rendabiliteit in de ruime zin.

Met de ondertekening van het actieplan engageren alle ketenspelers zich om mee te bouwen aan een duurzame toekomst voor de Vlaamse hardfruitsector. Ook andere mogelijkheden, via projectwerking waarin men zoekt naar nieuwe oplossingen, nieuwe kennis en nieuwe technieken, worden aangegrepen. Nu is het enkel aan u, de consument, om dit te waarderen.

In 2016 kocht de gemiddelde Belg 46,6 kg vers fruit. Door de hogere gemiddelde prijs van fruit spendeerde de gemiddelde Belg 116,70 euro aan fruit. Een gemiddeld Belgisch gezin koopt 51 keer per jaar fruit. Vlaamse huishoudens zijn grotere fruitkopers dan Waalse en oudere huishoudens grotere dan jongere. Bij fruit zijn appelen de meest gekochte soort, gevolgd door bananen en sinaasappelen. Jonagold blijft de belangrijkste appelsoort, maar verliest wel aandeel. Enkele stijgers zijn meloenen en enkele kleinere fruitsoorten zoals frambozen, blauwe bosbessen en vijgen. Jonge huishoudens kiezen eerder voor appelen, bananen en meloenen. Oudere huishoudens neigen eerder naar sinaasappelen, peren, perziken, nectarines …

Meer informatie

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij valt onder de bevoegdheid van Joke Schauvliege: Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij maakt deel uit van de Vlaamse overheid en omvat het Departement Landbouw en Visserij, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV).

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw