Voedsel: Voedselveranderaars gezocht

Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits werkt, samen met de verschillende partners in de Voedselcoalitie, aan een toekomstgerichte voedselstrategie en heeft daarbij ook jouw hulp nodig. Burgerbewegingen en organisaties konden tot 30 juli 2021 een idee rond voedsel voor de toekomst indienen. 

We zochten ideeën die bij kunnen dragen tot het toekomstig Vlaams voedselbeleid. Zo verbinden we boer en burger, zorgen we voor gezonde en duurzame voeding voor iedereen, werken we (verder) aan een veerkrachtige voedseleconomie én gaan we verder op het pad van circulair en duurzaam ondernemen rond voedsel. En het blijven geen beloftes op papier: naast het opmaken van de voedselstrategie zelf willen we nu al verandering creëren en goede ideeën capteren. We willen samen gaan voor voedsel: Go4Food! 
 
Geselecteerde ideeën over de productieketen, voedselomgeving of consumentengedrag zullen via samenwerking in voedseltafels uitgewerkt worden tot een concreet initiatief. Op de Vlaamse Voedseltop in 2022 lanceren we en tonen we initiatieven van voedselveranderaars. 

GO4FOOD logo