Voedselagentschap roept op tot verhoogde waakzaamheid vogelgriep

3 bruine kippen lopen vrij in een groene weide

Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) verwacht dat dit najaar en winter een groter risico op de verspreiding van de vogelgriep in Europa. Sinds de lente van dit jaar zijn in Rusland en Kazachstan heel wat gevallen van vogelgriep vastgesteld.

Internationale experts achten de kans groot dat migrerende watervogels het virus zullen meebrengen naar West-Europa tijdens de wintertrek die aan de gang is. Hoewel ons land voor de meeste vogels niet de eerste bestemming is (Polen, Duitsland en Nederland zijn veel waarschijnlijkere bestemmingen), is ook bij ons grote waakzaamheid geboden.

Het FAVV roept daarom op de geldende bioveiligheidsmaatregelen strikt na te leven. Ook het Departement Landbouw schaart zich achter deze oproep en vraagt alle pluimveehouders, hobbyhouders en andere betrokken actoren om de maatregelen strikt toe te passen en voldoende aandacht te besteden aan het voorkomen van de insleep van vogelgriep op het bedrijf door (contacten met) wilde vogels.

U vindt alle informatie over de bioveiligheidsmaatregelen op: