Voedselverlies bestrijden: omdat het samen werkt

Woensdag 29 september 2021 is het de Internationale Dag tegen Voedselverlies. Heel wat partners slaan dit jaar de handen in mekaar in hun strijd tegen voedselverlies. De Vlaamse regering stelt een actieplan voor waarmee ze 30 procent van de voedselverliezen wil voorkomen, opnieuw verwerken als voedsel of hoogwaardiger wil valoriseren.

Om die doelstelling te realiseren, is actie nodig in de hele voedselketen. Er werden zeven speerpunten bepaald waarrond verschillende acties worden opgezet:

  • Samenwerking binnen productketens stimuleren
  • Sectorspecifieke programma’s opzetten
  • Vanuit de keten voedselverlies terugdringen bij de consument
  • Sociaal circulair ondernemen opschalen
  • Start-ups rond voedselverlies ondersteunen
  • Lokale besturen ondersteunen
  • Thuiskringlopen stimuleren

Zo wil de Vlaamse overheid, via het Departement Landbouw en Visserij en OVAM, de samenwerking binnen de productketens stimuleren. Ook zullen sectorspecifieke programma's worden opgezet en wordt vanuit de keten voedselverlies bij de consument teruggedrongen. Daarnaast wil men sociaal circulair ondernemen stimuleren en start-ups rond voedselverl ies, zoals Too Good To Go of Foodsavers, ondersteunen. Tot slot wil men lokale besturen ondersteunen en thuiskringlopen stimuleren.

Naast preventie en hergebruik zet het plan ook in op beter sorteren en inzamelen en een hoogwaardigere valorisatie. De organische fractie in het restafval van bedrijven en huishoudens moet verminderen en er zal nog meer selectief ingezameld worden. Zo moet de selectieve inzameling van organisch afval ten laatste in 2023 veralgemeend zijn.

Meer info over het actieplan vindt u op: www.voedselverlies.be.