Voorlopige arealen landbouwteelten uit de verzamelaanvraag 2017

Het indienen van de verzamelaanvragen voor de campagne 2017 is vlot verlopen. Zo kan het Departement Landbouw en Visserij al een eerste analyse maken van de totale aangegeven oppervlakte voor een selectie hoofdteelten.

De weergegeven cijfers zijn indicatief. Eventuele incoherenties in de dossiers zijn nog niet verrekend. Ook kunnen landbouwers hun verzamelaanvraag nog tot 31 mei 2017 wijzigen.

Het vermelde areaal grasland staat los van de vergroeningsplicht, de blijvend grasland-status of de classificatie rond de bescherming onder de natuur- of landbouwwetgeving. Deze cijfers voor grasland laten dan ook niet toe om al conclusies te trekken over b.v. herinzaaiverplichtingen.

Oppervlakte hoofdteelten

Gewasgroep

Gewas

Aangegeven oppervlakte 2017 (ha)

Aangegeven oppervlakte 2016 (ha)

% verschil t.o.v. oppervlakte 2016

Aardappelen

Aardappelen (pootgoed)

1.397,88

1.265,75

10,44%

Aardappelen

Aardappelen (consumptie)

53.260,73

51.277,69

3,87%

Totaal aardappelen

-

54.658,60

52.543,43

4,03%

Bieten

Voederbieten

3.711,05

3.490,24

6,33%

Bieten

Suikerbieten

21.117,42

19.039,30

10,91%

Totaal bieten

-

24.828,46

22.529,53

10,20%

Fruit

Aardbeien

1.236,26

1.295,22

-4,55%

Fruit

Meerjarige fruitteelten (appel)

5.576,60

5.856,30

-4,78%

Fruit

Meerjarige fruitteelten (peer)

9.027,68

8.739,84

3,29%

Fruit

Ander fruit

1.806,76

1.797,76

0,50%

Totaal fruit

-

17.647,30

17.689,11

-0,24%

Graangewassen

Wintertarwe

62.737,29

70.168,81

-10,59%

Graangewassen

Zomertarwe

670,34

953,56

-29,70%

Graangewassen

Wintergerst

14.674,91

16.933,92

-13,34%

Graangewassen

Zomergerst

978,87

1.229,30

-20,37%

Graangewassen

Triticale

2.234,23

2.515,72

-11,19%

Graangewassen

Spelt

1.083,27

824,48

31,39%

Graangewassen

Andere granen

1.775,63

1.534,97

15,68%

Totaal graangewassen

-

84.154,52

94.160,75

-10,63%

Grasland

Grasland

237.509,07

241.009,90

-1,45%

Totaal grasland

-

237.509,07

241.009,90

-1,45%

Groenten

Erwten (andere dan droog geoogst)

2.526,42

2.412,68

4,71%

Groenten

Spruitkolen

2.373,65

2.010,09

18,09%

Groenten

Spinazie

2.273,57

2.253,19

0,90%

Groenten

Bloemkool

3.379,01

3.199,99

5,59%

Groenten

Wortel (consumptie)

3.676,99

3.873,11

-5,06%

Groenten

Prei

3.139,66

2.887,21

8,74%

Groenten

Bonen

2.521,32

2.910,00

-13,36%

Groenten

Andere groenten

13.502,65

12.237,35

10,34%

Totaal groenten

-

33.393,26

31.783,60

5,06%

Kruiden

Kruiden

602,45

653,56

-7,82%

Totaal kruiden

-

602,45

653,56

-7,82%

Maïs

Silomaïs

126.275,16

123.726,57

2,06%

Maïs

Korrelmaïs

47.141,43

51.106,99

-7,76%

Totaal maïs

-

173.416,59

174.833,56

-0,81%

Oliehoudende zaden

Winterkoolzaad

544,96

425,68

28,02%

Oliehoudende zaden

Andere oliehoudende zaden

81,78

65,82

24,26%

Totaal oliehoudende zaden

-

626,74

491,50

27,52%

Overige gewassen

Cichorei (inuline)

1.076,38

988,35

8,91%

Totaal overige gewassen

-

1.076,38

988,35

8,91%

Sierteelt

Sierteelt

5.917,48

6.050,81

-2,20%

Totaal sierteelt

-

5.917,48

6.050,81

-2,20%

Vezelvlas

Vezelvlas (bestemd voor vezelproductie)

4.069,49

4.053,43

0,40%

Totaal vezelvlas

-

4.069,49

4.053,43

0,40%

Voedergewassen

Grasklaver

12.921,78

10.342,11

24,94%

Voedergewassen

Andere voedergewassen

1.542,02

1.782,98

-13,51%

Totaal voedergewassen

-

14.463,79

12.125,09

19,29%

Braakliggend land

Braakliggend land

1.025,30

1.076,09

-4,72%

Totaal braakliggend land

-

1.025,30

1.076,09

-4,72%

Eindtotaal

-

653.389,40

659.988,68

-1,00%

 

Meer informatie

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij valt onder de bevoegdheid van Joke Schauvliege: Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij maakt deel uit van de Vlaamse overheid en omvat het Departement Landbouw en Visserij, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV).

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw