Voorlopige arealen landbouwteelten uit de verzamelaanvraag 2018

De indiening van de verzamelaanvragen voor de campagne 2018 is opnieuw vlot verlopen. Zo kan het Departement Landbouw en Visserij al een eerste analyse maken van de totale aangegeven oppervlakte van een selectie hoofdteelten.

Het Departement Landbouw en Visserij vraagt om met enkele aspecten rekening te houden bij het interpreteren van deze cijfers.

De weergegeven cijfers zijn indicatief. Eventuele incoherenties in de dossiers zijn nog niet verrekend. Ook kunnen landbouwers hun verzamelaanvraag nog tot 31 mei 2018 wijzigen.

De oppervlaktes van 2018 worden vergeleken met de voorlopige oppervlaktes uit het persbericht van 2017. De definitieve oppervlaktes van 2017 kunnen licht afwijken van de hieronder weergegeven oppervlaktes. Dit heeft echter geen invloed op de grootteorde van de toe- of afname van een areaal in vergelijking met 2017.

Het vermelde areaal grasland staat los van de vergroeningsplicht, de blijvend grasland-status of de classificatie rond de bescherming onder natuur- of landbouwwetgeving. Deze cijfers voor grasland laten dan ook niet toe om conclusies te trekken over b.v. herinzaaiverplichtingen.

Voorlopige arealen landbouwteelten uit de verzamelaanvraag 2018

Gewasgroep

Gewas

Aangegeven oppervlakte 2018 (ha)

Aangegeven oppervlakte 2017 (ha)

% verschil t.o.v. oppervlakte 2017

Aardappelen

Aardappelen (pootgoed)

1.460,34

1.397,88

4,47%

Aardappelen

Aardappelen (consumptie)

49.953,80

53.260,73

-6,21%

Totaal aardappelen

-

51.414,14

54.658,60

-5,94%

Bieten

Voederbieten

3.436,80

3.711,05

-7,39%

Bieten

Suikerbieten

20.583,48

21.117,42

-2,53%

Totaal bieten

-

24.020,28

24.828,46

-3,26%

Fruit

Aardbeien

1.294,80

1.236,26

4,73%

Fruit

Meerjarige fruitteelten (appel)

5.413,21

5.576,60

-2,93%

Fruit

Meerjarige fruitteelten (peer)

9.335,31

9.027,68

3,41%

Fruit

Ander fruit

1.898,66

1.806,76

5,09%

Totaal fruit

-

17.941,97

17.647,30

1,67%

Graangewassen

Wintertarwe

60.908,55

62.737,29

-2,91%

Graangewassen

Zomertarwe

528,36

670,34

-21,18%

Graangewassen

Wintergerst

14.318,08

14.674,91

-2,43%

Graangewassen

Zomergerst

876,33

978,87

-10,47%

Graangewassen

Triticale

1.974,08

2.234,23

-11,64%

Graangewassen

Spelt

1.076,15

1.083,27

-0,66%

Graangewassen

Andere granen

2.191,21

1.775,63

23,40%

Totaal graangewassen

-

81.872,75

84.154,52

-2,71%

Grasland

Grasland

235.300,75

237.509,07

-0,93%

Totaal grasland

-

235.300,75

237.509,07

-0,93%

Groenten

Erwten (andere dan droog geoogst)

2.392,18

2.526,42

-5,31%

Groenten

Spruitkolen

2.278,99

2.373,65

-3,99%

Groenten

Spinazie

1.969,80

2.273,57

-13,36%

Groenten

Bloemkool

3.555,35

3.379,01

5,22%

Groenten

Wortel (consumptie)

3.713,36

3.676,99

0,99%

Groenten

Prei

2.832,35

3.139,66

-9,79%

Groenten

Bonen

2.338,86

2.521,32

-7,24%

Groenten

Andere groenten

10.802,74

13.502,65

-20,00%

Totaal groenten

-

29.883,62

33.393,26

-10,51%

Kruiden

Kruiden

686,08

602,45

13,88%

Totaal kruiden

-

686,08

602,45

13,88%

Maïs

Silomaïs

130.799,62

126.275,16

3,58%

Maïs

Korrelmaïs

50.346,47

47.141,43

6,80%

Totaal maïs

-

181.146,09

173.416,59

4,46%

Oliehoudende zaden

Winterkoolzaad

608,19

544,96

11,60%

Oliehoudende zaden

Andere oliehoudende zaden

91,61

81,78

12,01%

Totaal oliehoudende zaden

-

699,80

626,74

11,66%

Overige gewassen

Cichorei (inuline)

1.543,17

1.076,38

43,37%

Totaal overige gewassen

-

1.543,17

1.076,38

43,37%

Sierteelt

Sierteelt

5.899,55

5.917,48

-0,30%

Totaal sierteelt

-

5.899,55

5.917,48

-0,30%

Vezelvlas

Vezelvlas (bestemd voor vezelproductie)

3.787,19

4.069,49

-6,94%

Totaal vezelvlas

-

3.787,19

4.069,49

-6,94%

Voedergewassen

Grasklaver

14.933,26

12.921,78

15,57%

Voedergewassen

Andere voedergewassen

2.211,42

2.140,28

3,32%

Totaal voedergewassen

-

17.144,68

15.062,06

13,83%

Braakliggend land

Braakliggend land

1.137,78

1.025,30

10,97%

Totaal braakliggend land

-

1.137,78

1.025,30

10,97%

Eindtotaal

-

652.477,81

653.987,66

-0,23%

 

Meer informatie

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw