Voorlopige arealen landbouwteelten uit de verzamelaanvraag 2019

foto tractor op akker

Het Departement Landbouw en Visserij heeft een eerste analyse gemaakt van de totale aangegeven oppervlakte van een selectie hoofdteelten uit de verzamelaanvraag 2019. De cijfers worden in onderstaande tabel weergegeven.

Het Departement Landbouw en Visserij vraagt om met enkele aspecten rekening te houden bij het interpreteren van deze cijfers:

  1. De weergegeven cijfers zijn indicatief. Eventuele incoherenties in de dossiers zijn nog niet verrekend. Ook kunnen landbouwers hun verzamelaanvraag nog tot 31 mei 2019 wijzigen.
  2. De oppervlaktes van 2019 worden vergeleken met de oppervlaktes uit de aangifte van 2018. De definitieve oppervlaktes van 2018 kunnen licht afwijken van de hieronder weergegeven oppervlaktes. Dit heeft echter geen invloed op de grootteorde van de toe- of afname van een areaal in vergelijking met 2018.
  3. Het vermelde areaal grasland staat los van de vergroeningsplicht, de blijvend grasland-status of de classificatie rond de bescherming onder natuur- of landbouwwetgeving. Deze cijfers voor grasland laten dan ook niet toe om conclusies te trekken over b.v. herinzaaiverplichtingen.
  4. Niet alle voedergewassen worden in onderstaande tabel bij het totaal areaal voedergewassen geteld. Bijvoorbeeld de arealen voederbieten, silomaïs,… zijn apart opgenomen. Er worden in de tabel m.a.w. geen oppervlaktes dubbel geteld.
     
Voorlopige arealen landbouwteelten uit de verzamelaanvraag 2019

Gewasgroep

Gewas

Aangegeven oppervlakte 2019 (ha)

Aangegeven oppervlakte 2018 (ha)

% verschil t.o.v. oppervlakte 2018

Aardappelen

Aardappelen (pootgoed)

1 477,30

1 460,34

1,16%

Aardappelen

Aardappelen (consumptie)

54 165,40

49 953,80

8,43%

Totaal

Aardappelen

55 642,70

51 414,14

8,22%

Bieten

Voederbieten

3 525,82

3 436,80

2,59%

Bieten

Suikerbieten

18 811,51

20 583,48

-8,61%

Totaal

 Bieten

22 337,33

24 020,28

-7,01%

Fruit

Aardbeien

1 184,47

1 294,80

-8,52%

Fruit

Meerjarige fruitteelten (appel)

5 216,02

5 413,21

-3,64%

Fruit

Meerjarige fruitteelten (peer)

9 443,66

9 335,31

1,16%

Fruit

Ander fruit

1 912,18

1 898,66

0,71%

Totaal

 Fruit

17 756,33

17 941,97

-1,03%

Graangewassen

Wintertarwe

63 759,08

60 908,55

4,68%

Graangewassen

Zomertarwe

471,00

528,36

-10,86%

Graangewassen

Wintergerst

16 005,22

14 318,08

11,78%

Graangewassen

Zomergerst

644,52

876,33

-26,45%

Graangewassen

Triticale

2 015,91

1 974,08

2,12%

Graangewassen

Spelt

1 068,04

1 076,15

-0,75%

Graangewassen

Andere granen

2 642,58

2 191,21

20,60%

Totaal

 Graangewassen

86 606,34

81 872,75

5,78%

Grasland

Grasland

234 143,15

235 300,75

-0,49%

Totaal

 Grasland

234 143,15

235 300,75

-0,49%

Groenten

Erwten (andere dan droog geoogst)

2 307,54

2 392,18

-3,54%

Groenten

Spruitkolen

2 552,99

2 278,99

12,02%

Groenten

Spinazie

1 954,24

1 969,80

-0,79%

Groenten

Bloemkool

3 305,81

3 555,35

-7,02%

Groenten

Wortel (consumptie)

3 592,97

3 713,36

-3,24%

Groenten

Prei

2 976,30

2 832,35

5,08%

Groenten

Bonen

1 811,10

2 338,86

-22,57%

Groenten

Andere groenten

13 930,86

13 759,19

1,25%

Totaal

 Groenten

32 431,82

32 840,07

-1,24%

Kruiden

Kruiden

561,91

686,08

-18,10%

Totaal

 Kruiden

561,91

686,08

-18,10%

Maïs

Silomaïs

127 268,18

130 799,62

-2,70%

Maïs

Korrelmaïs

45 599,84

50 346,47

-9,43%

Totaal

 Maïs

172 868,02

181 146,09

-4,57%

Oliehoudende zaden

Winterkoolzaad

561,37

608,19

-7,70%

Oliehoudende zaden

Andere oliehoudende zaden

109,17

91,61

19,17%

Totaal

 Oliehoudende zaden

670,54

699,80

-4,18%

Overige gewassen

Cichorei (inuline)

1 632,07

1 543,17

5,76%

Totaal

 Overige gewassen

1 632,07

1 543,17

5,76%

Sierteelt

Sierteelt

5 689,63

5 899,55

-3,56%

Totaal

 Sierteelt

5 689,63

5 899,55

-3,56%

Vezelvlas

Vezelvlas (bestemd voor vezelproductie)

3 702,16

3 787,19

-2,24%

Totaal

 Vezelvlas

3 702,16

3 787,19

-2,24%

Voedergewassen

Grasklaver

17 278,70

14 933,26

15,71%

Voedergewassen

Andere voedergewassen

2 289,32

2 211,42

3,52%

Totaal

 Voedergewassen

19 568,02

17 144,68

14,13%

Braakliggend land

Braakliggend land

1 045,06

1 137,78

-8,15%

Totaal

 Braakliggend land

1 045,06

1 137,78

-8,15%

Totaal

 Eindtotaal

654 655,07

655 434,26

-0,12%

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50  
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.