Voorstelling Haalbaarheidsstudie Landbased Aquacultuur Vlaanderen

Studie uitgevoerd door KU Leuven met medewerking van Inagro, en gesteund door het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (FIVA).

Kaart Landbased Aquacultuur in Vlaanderen

In 2050 zullen er 9.3 miljard mensen zijn. Deze stijging veroorzaakt een grote nood aan hoog kwalitatief voedsel met een kleine voetafdruk. Daarenboven wordt productie met optimale inzetting van reststromen bemoedigd door de Vlaamse overheid (visie 2050), om verspilling tegen te gaan.
Aquacultuur kan reststromen zoals water, warmte, nutriënten en onbenutte ruimte uit de industrie gaan valoriseren, waardoor de vraag naar circulaire economie wordt ingevuld.
Daarnaast zorgt de hoge controleerbaarheid van landbased aquacultuur ervoor dat risico’s, evenals de effecten naar het milieu, tot een minimum worden beperkt.

In Vlaanderen is landbased aquacultuur in de opstartfase. Het merendeel (99%) van de Vlaamse vis wordt op zee gevangen. Bovendien importeerde België in 2016 zowat 81% van de lokaal geconsumeerde vis. Hoewel de landen met een hoge productie voor export hun systemen verduurzamen, staan deze momenteel nog niet altijd op punt.
Door de transitie van traditionele systemen naar duurzame landbased aquacultuur ontstaan er opportuniteiten voor  duurzame visteelt op het land. Daarom bestudeert KU Leuven de mogelijkheden inzake landbased aquacultuur in Vlaanderen, met focus op de productie van hoog kwalitatief voedsel, economische leefbaarheid van bedrijven en de optimale inzetting van reststromen.

Het HaLAVla-project (wat staat voor ‘Haalbaarheidsstudie Landbased Aquacultuur Vlaanderen’) analyseert de opportuniteiten in Vlaanderen op basis van de beschikbare assets. Het onderzoek legde zich toe op het zoeken naar locaties, bedrijven en industrieën met assets zoals water, warmte, ruimte met gunstige RUP, elektriciteit en nutriënten, waar aquacultuur een valorisatie kan betekenen voor dergelijke reststromen. Door de lokaal geproduceerde reststromen optimaal in te zetten wordt aan circulaire economie gedaan zoals beschreven staat in visie 2050 van de Vlaamse Regering.
Samen met aandacht voor de ecologische en economische duurzaamheid wordt immers, door het creëren van werkgelegenheid, ook aan sociale duurzaamheid bijgedragen. 

Op deze manier willen we bedrijven met assets, potentiële investeerders en geïnteresseerde aquaculturisten samenbrengen voor de ontwikkeling van aquacultuur in symbiose met het bedrijf. Zo optimaliseren we de productiekost van beide activiteiten. 
Heeft u interesse om aanwezig te zijn op de presentatie van dit project en de voorstelling van de geïdentificeerde locaties? KU Leuven nodigt u met plezier uit!

Zij stellen de resultaten van het project voor op:

 • 22 maart 2019, PCG te Kruishoutem (Karreweg 6, 9770 Kruishoutem) om 12u
  Toelichting project en voorstelling van de geïdentificeerde locaties met gedetailleerde beschrijving van de gevonden locaties in West- en Oost-Vlaanderen.
  www.aqua-erf.be/Aqua-ERF, in te schrijven via www.inagro.be/inschrijving
   
 • 26 maart 2019, Food Port te Tienen (Industriepark 6, 3300 Tienen om 15u
  Toelichting project en voorstelling van de geïdentificeerde locaties met gedetailleerde beschrijving van de gevonden locaties in Vlaams Brabant, Antwerpen en Limburg.
  www.foodport.be, geen inschrijving vereist
   

Logo Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50  
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw