Vrijdag 12 juni is uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag

Wijzigingen aan de verzamelaanvraag zijn dit jaar mogelijk tot en met vrijdag 12 juni 2020. Dat is ook  de datum waarop het maximaal areaal ecologisch aandachtsgebied (EAG), dat meetelt voor vergroening, wordt bepaald. Landbouwers die op 15 mei 2020 hebben aangeduid dat ze willen deelnemen aan de subsidieregeling voor de brede weersverzekering, kunnen tot 12 juni percelen toevoegen of schrappen. Op dit moment informeert het Departement Landbouw en Visserij de landbouwers en volmachthouders individueel over incoherenties en grafische overlappingen in de verzamelaanvraag, waardoor soms wijzigingen nodig zijn. Deze worden aanvaard tot en met vrijdag 12 juni 2020 zonder korting. 

De uiterste wijzigingsdatum geldt onder meer voor volgende aspecten:

  • voor de brede weersverzekering kunnen landbouwers die ten laatste op 15 mei 2020 hebben aangeduid dat ze willen deelnemen aan de subsidieregeling, nog percelen toevoegen of schrappen voor de subsidie (nieuw!). Deze wijzigingen worden alsnog toegelaten om wijzigingen in het teeltplan in de verzamelaanvraag maximaal in overeenstemming te brengen met de brede weersverzekeringspolis. Let wel: alleen percelen die aangeduid zijn in de verzamelaanvraag voor een brede weersverzekering én opgenomen zijn in de verzekeringspolis komen in aanmerking voor de subsidie. Deze aanpassingen zullen vanaf 4 juni mogelijk zijn op het e-loket,
  • het oplossen van grafische overlappingen. Na 12 juni worden percelen met overlappingen geblokkeerd voor wijzigingen en kan de oplossing van de overlappingen door de administratie leiden tot extra kortingen,
  • het wijzigen van de intekening of toevoegen van percelen,
  • het wijzigen van bestemmingen van percelen, 
  • wijzigingen voor derogatie in het kader van MAP6,
  • het aanbrengen van wijzigingen in het kader van de vergroening. Specifiek voor ecologisch aandachtsgebied (EAG) is het belangrijk te onthouden dat de maximale oppervlakte

EAG die meegeteld kan worden voor de vergroening, de oppervlakte is die geselecteerd is als EAG op 12 juni. Geef bijvoorbeeld al voldoende EAG groenbedekker aan. Wil een landbouwer toch nog de groenbedekker op een ander perceel inzaaien of de groenbedekker schrappen uit de aanvraag, dan kan dat ook na 12 juni nog door een wijziging op het e-loket. Het is immers zoals steeds belangrijk de verzamelaanvraag in overeenstemming te brengen met de situatie op het veld.
 
Voor de EAG groenbedekker is het belangrijk mee te geven dat de uitzonderingen die tijdens de vorige campagne wegens de droogte van kracht waren, vooralsnog niet gelden in 2020. Op de website van het departement kunnen landbouwers alle regels voor EAG terugvinden onder www.vlaanderen.be/landbouw/vergroening

De soorten wijzigingen en hun uiterste wijzigingsdatum zijn gebundeld in de fiche ‘Indienen en wijzigen van de verzamelaanvraag’ onder de algemene voorwaarden, op www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag.

Tenslotte vraagt het Departement Landbouw en Visserij ook aandacht voor mogelijke overlappingen en incoherenties die het departement vóór 12 juni meedeelt aan de landbouwers en volmachthouders. Het kan immers zijn dat verzamelaanvragen gewijzigd moeten worden omwille van deze overlappingen en incoherenties. In het bijzonder voor de grafische overlappingen is het aangewezen om de opmerkingen in de laatste versie van de verzamelaanvraag te verifiëren.

Landbouwers en volmachthouders kunnen de verzamelaanvraag wijzigen via het e-loket www.landbouwvlaanderen.be

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be 

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be 

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.