Waarop letten bij het invullen van uw verzamelaanvraag?

Dit jaar heeft u tijd tot en met vrijdag 30 april om uw verzamelaanvraag in te dienen. De belangrijkste wijzigingen zijn dit jaar: de aanvraag van de premiesubsidie brede weersverzekering en de aangifte van stallen en andere gebouwen.

De aanvraag voor de subsidie brede weersverzekering via de verzamelaanvraag is vereenvoudigd. U moet dit jaar geen percelen meer aanduiden, maar u moet wel al in de verzamelaanvraag de naam van de verzekeraar opgeven bij wie u een erkende brede weersverzekering afgesloten hebt of van plan bent af te sluiten.

Bij de aangifte van de gebouwen en stallen vallen de bestaande codes ‘1 – hoofdgebouwen’ en ‘2 – andere stallen en gebouwen’ weg. Voortaan gebruikt u de codes 11, 12, 14, 15 of 16 naargelang het gaat om stallen, loodsen, woonhuis, een ruimte voor verbredingsactiviteiten (bv. hoevewinkel) of ander gebouw.

Deze en andere wijzigingen vindt u ook in de fiche “Nieuw in de verzamelaanvraag 2021” op de webpagina Algemene voorwaarden/Nieuwigheden.

U kan ook nog steeds de opnames van de webinar E-loket Verzamelaanvraag 2021 (YouTube) bekijken.