Webinar: bijscholing fytolicentie voor houders van rundvee en kleine herkauwers

Op donderdag 1 en 15 april 2021, telkens van 20u tot 22u30, organiseren het Departement Landbouw en Visserij, het Praktijkcentrum Kleine Herkauwers en het Praktijkcentrum Rundvee een webinar die in aanmerking komt als vormingsactiviteit voor de fytolicentie. Thema’s die aan bod komen: verlenging van de fytolicentie, het veilig en duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, duurzame onkruidbestrijding in graslanden en het voorkomen van giftige planten.

Deelname is GRATIS, maar inschrijven en registreren is verplicht om deze vormingsactiviteit te laten meetellen voor uw bijscholing fytolicentie. Inschrijven kan tot 25 maart 2021 voor de webinar van 1 april 2021 en tot 8 april 2021 voor de webinar van 15 april 2021.

Meer informatie over de inschrijvings- en registratieprocedure vindt u op Studieavond: Bijscholing fytolicentie voor houders rundvee en kleine herkauwers (webinar)

Al onze studiedagen vindt u terug in de activiteitenagenda op onze website van het Departement Landbouw en Visser