Wees alert voor blauwalgen

Bij warm weer stijgt het risico op blauwalgen. Wees dus alert want de giftige stoffen die kunnen vrijkomen wanneer blauwalgen afsterven zijn heel gevaarlijk voor mens én dier. Bekijk onze uitzending op Plattelands-tv vanaf 5 juli.

Blauwalgen, wat is het en wat te doen

Wat zijn blauwalgen?

Ondanks de naam zijn blauwalgen geen algen of wieren, maar gaat het om bacteriën die zich nestelen aan de oppervlakte. U herkent ze aan de blauwgroene, soms roodbruine, olieachtige laag die ze op het water vormen. Ze komen vooral voor bij warm weer in water met een hoog gehalte aan voedingsstoffen en weinig of geen stroming. Dat kan dus in waterlopen, kanalen, waterwegen maar ook in eigen waterputten of –bassins kunnen blauwalgen opduiken. Blauwalgen kunnen schadelijk zijn voor mens en dier. Niet alle blauwalgen zijn toxisch, maar het overgrote deel is dat wel.

Risico’s

Contact met blauwalgen leidt vaak tot gezondheidsklachten, zoals diarree en braken, irritatie van de ogen, oren en huid en hoofdpijn, luchtwegklachten, allergische reacties en astma. Zelfs acute vergiftiging is mogelijk. Ook honden lopen gevaar, omdat zij met open muil zwemmen.

Wat te doen als u blauwalgen vaststelt?

Als u als landbouwer of burger blauwalgen vaststelt, meld het dan meteen aan de milieudienst van uw gemeente. Geef de juiste locatie en het tijdstip van uw vaststelling door. Mogelijk wordt een captatie- en/of recreatieverbod of een waarschuwing uitgevaardigd.

Als landbouwer mag u bij een captatieverbod wegens blauwalgen geen besmet water gebruiken als drinkwater voor het vee of om consumptie- of voedergewassen te beregenen. Ook voor andere toepassingen zoals sierteelt of energiegewassen houdt het gebruik van water met blauwalgen risico’s in en wordt captatie sterk ontraden: de blauwalgentoxines kunnen immers nadelig zijn voor de plantengroei. Zoek dus eerst alternatieve waterbronnen. Hebt u die niet, draag dan zeker beschermende kleding en neem  mogelijke maatregelen zoals bijvoorbeeld het plaatsen van filters om verstoppingen in irrigatiesystemen en leidingen te voorkomen of het inzetten van zuiveringstechnieken zoals actieve kool, ultraviolet licht om het gecapteerde water te behandelen. Neem ook de nodige preventieve maatregelen om blauwalgen in uw waterput of –bassin te voorkomen, zoals het afschermen van het water tegen zonlicht.

Meer info?