Woensdag 15 december is uiterste indieningsdatum voor het indienen van een deelnameverklaring voor de dierlijke premies

Landbouwers die volgend jaar in aanmerking willen komen voor de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en de premie voor de productie van vleeskalveren, hebben tot uiterlijk 15 december 2021 om tijdig hun deelnameverklaring via het e-loket in te dienen voor 2022.

Om deel te nemen aan de regeling voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij in 2022, moet de landbouwer ten laatste op 15 december 2021 via het e-loket zijn deelnameverklaring indienen. 

Ook voor landbouwers die aanspraak willen maken op de premie voor de productie van vleeskalveren in 2022, is 15 december 2021 de laatste dag om dit via het e-loket te bevestigen.

Na 15 december 2021 heeft de landbouwer nog tot en met 9 januari 2022 tijd om zijn deelname te bevestigen. Het premiebedrag zal echter wel dalen met 1% per werkdag dat hij te laat is. Aanvragen die na 9 januari 2022 worden ingediend, geven geen recht meer op de premie.

Meer informatie over het indienen van de beide aanvragen via Diergebonden subsidies.