Ziekte van Newcastle bij pluimvee regio Zulte: verplichte maatregelen voor professionele en hobbyhouders

Sinds 4 juli 2018 werden enkele gevallen van de ziekte van Newcastle ontdekt op professionele pluimveebedrijven, waaronder 2 opfokbedrijven gelegen in Zulte en Waregem. Deze besmettingen komen bovenop bekende besmettingen die sinds 26 april 2018 werden vastgesteld bij hobbypluimveehouders.

Verplichte maatregelen gedurende minstens 21 dagen

Rond de besmette professionele pluimveebedrijven gelden gedurende 21 dagen de volgende maatregelen waarbij een zone wordt afgebakend met een straal van 500 meter, een beschermingsgebied met een straal van 3 km en een toezichtsgebied met een straal van 10 km:

  • In de zone van 3km en van 10 km rond het besmette bedrijf is het verboden om pluimvee en broedeieren te verplaatsen. Alle professionele pluimveehouders in deze zones moeten een bedrijfsinventaris overmaken aan het Federaal Voedselagentschap (FAVV). In deze zones zijn alle verzamelingen van pluimvee en vogels verboden;
  • in de zone van 500 m rond de besmetting moet bovendien alle pluimvee, zowel van hobbyhouders als op professionele bedrijven, opgehokt en gevaccineerd worden. Bovendien moet ook elke hobbyhouder een inventaris van zijn pluimvee aan de gemeente bezorgen.
  • afwijkingen van het verbod op verplaatsingen, voor het slachten van pluimvee en de afvoer van broedeieren, in beperkingsgebieden dienen aangevraagd te worden bij het FAVV

Deze maatregelen komen bovenop de maatregelen die al van kracht waren voor alle hobbypluimveehouders in heel België:

  • een verbod op verzamelingen van pluimvee;
  • een verbod op verkoop van dieren aan en tussen particulieren.

Symptomen en wijze van besmetting

Het virus van de ziekte van Newcastle is zeer besmettelijk en kan alle soorten pluimvee en vogels besmetten. Mogelijke symptomen zijn:

  • een stijve nek;
  • een massale sterfte.

Het virus wordt verspreid door:

  • direct contact met besmette vogels;
  • contact met besmet materiaal (bv. voeder of drinkwater dat verontreinigd is door uitwerpselen);
  • via de lucht.

De mens is niet gevoelig aan deze ziekte. De consumptie van vlees of eieren van pluimvee houdt dan ook geen enkel risico in.

Vaccinatie en bioveiligheid als preventie

De enige goede manier om deze ziekte te voorkomen is vaccinatie. Professionele bedrijven zijn altijd verplicht hun pluimvee te vaccineren. Die verplichting geldt ook voor pluimvee en duiven die aan verzamelingen deelnemen. Hobbyhouders daarentegen zijn niet verplicht maar er wordt sterk aanbevolen hun dieren te vaccineren. Meer informatie over de correcte wijze van vaccineren is beschikbaar bij Dierengezondheidszorg Vlaanderen.

Daarnaast is en blijft een optimale bioveiligheid op het bedrijf onmisbaar. Hierbij kunnen enkele eenvoudige maatregelen al een groot resultaat bereiken, zoals het grondig reinigen en ontsmetten van de stallen. Volg hierbij alle stappen van het reinigings- en ontsmettingsprotocol: droog reinigen, inweken, nat reinigen met zeep, naspoelen, laten opdrogen, ontsmetten en opnieuw laten opdrogen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Federaal Voedselagentschap (FAVV)