Tekstversie filmpje elektronische aardappel tegen stootblauw

Filmpje over reductie van stootblauw bij aardappelen.

  • Locatie: Ravels, Antwerpen
  • Datum: oktober 2008

De video toont hoe Bart Eloot en Martijn D’Hoop (ILVO) de elektronische aardappel tussen de andere aardappelen planten en hem door de rooimachine laten gaan. Daarna verstrekken ze de aardappelrooier advies.

Vervolgens doen ze hetzelfde met de inschuurlijn.

Monoloog:

Bart Eloot: Stootblauw is eigenlijk een chemische reactie in de aardappel, net onder de schil, en oorzaak ervan is eigenlijk een bepaalde val die een aardappel ondergaat bij het rooi- en/of inschuurproces. Je kan het eigenlijk best vergelijken met een blauwe plek bij de mens.

Bart Eloot: Het zijn vooral landbouwers die met problemen rond stootblauw geconfronteerd worden die bij ons terecht komen. Of ook andere, die hun apparatuur of hun manier van werken willen verbeteren.

Hoe gaan wij te werk. Wij gaan ter plaatse, wij meten volledig hun apparatuur door met de elektronische aardappel en aan de hand daarvan kunnen wij zeggen waar de kans op schade, zij het bij de rooier, zij het bij de inschuurlijn, eigenlijk het grootst is.

Gesprek met rooier:

Bart Eloot: Dus wat gaan we eerst doen, het is de bedoeling dat je de machine laat draaien op het toerental dat je normaalgezien rijdt. Dan gaan we de kettingsnelheden opmeten en de volgende stap is dan dat we de meting effectief doen, met de elektronische aardappel. Dus we graven onze aardappel in tussen de andere aardappelen in de rug, die gaat mee door de machine en op de leesband wordt hij er terug afgenomen. En dat proces herhalen we een tien- à vijftiental keer om een duidelijk beeld te krijgen van wat er eigenlijk gebeurt in de machine.

Tegen Martijn op de rooimachine:

Bart Eloot: Ik weet niet hoe het van voor is, maar volgens mij zou zijn eerste ketting nog iets trager mogen gaan. Kijk, ze worden nog een beetje tegen die loofrol, tegen die vingers, gedrukt.

Martijn D’Hoop: Ja.

Bart Eloot: Maar we gaan het nog zien op het einde van de rit.

Martijn D’Hoop: Jaja.

Monoloog:

Bart Eloot: Dit onderzoek is eigenlijk een beetje gegroeid in navolging van een vierjarig onderzoeksproject dat op het toenmalig CLO gelopen heeft rond preventie en reductie van mechanische schade bij aardappelen.

De daarin opgebouwde expertise wordt nu gebruikt om en ten dienst gesteld van de landbouwer en loonwerker, om hen te helpen hun machine optimaal af te stellen.

Gesprek met rooier:

Bart Eloot: Dan worden die gegevens uitgelezen op onze laptop. Mochten er punten zijn die voor verbetering vatbaar zijn, …

Rooier: Ja.

Bart Eloot: … dan worden de verschillende machineonderdelen bijgesteld, …

Rooier: Ja. Ja. Ja. Ja.

Bart Eloot: … dat is dan vooral de kettingsnelheid eigenlijk, …

Rooier: Ja. Ja.

Bart Eloot: … en wordt er nog eens gemeten om te kijken of het effectief verbeterd is.

Rooier: Ja.

Bart Eloot: Daar komt het eigenlijk op neer.

Rooier: Ja. Ja. Ja. Ja.

Bart Eloot: En de derde die draait dan achtenveertig. Dus eigenlijk zou die tweede iets van een …

Martijn D’Hoop: 55

Rooier: Ja.

Bart Eloot: 52-53 mogen draaien.

Rooier: Ja. Ja.

Bart Eloot: En dan hier zelfs iets lager, naar 45 meter per minuut gaan.

Rooier: Ja. Ja.

Bart Eloot: Zodanig dat je eigenlijk uw onderdelen vertraagd naar mate je verder in de machine komt.

Rooier: Ja. Ja.

Martijn D’Hoop: Het beste nog.

Rooier: Ja.

Banner: Deze analyse is ook mogelijk bij de inschuurlijn.

Bart Eloot: Ja, eerste band! Ja!

Dirk Van Ginhoven: En?

Bart Eloot: Valt heel goed mee. De enige plaats waar we hem eigenlijk horen is ginder vooraan. Dus die hoogte een beetje.

En hier, wel, ik heb de indruk dat de tweede band trager gaat dan de eerste.

Dirk Van Ginhoven: Ja. Maar dat doe ik bewust.

Bart Eloot: Om meer te vullen?

Dirk Van Ginhoven: Ja.

Bart Eloot: Misschien hou je ze wel iets te veel tegen.

Dirk Van Ginhoven: Dus iets sneller?

Bart Eloot: Een klein beetje. Misschien een klein beetje sneller.

Banner: Resultaat: een significante reductie van stootblauw - soms zelfs tot 50 procent.