Formulieren

Om het u gemakkelijker te maken de vereiste administratieve procedures correct uit te voeren, werd voor elke administratieve verplichting een modelformulier opgemaakt waarin de vereiste informatie op een eenvoudige manier in te vullen is. Het gebruik van die formulieren is niet wettelijk verplicht, u kan ook op een andere manier aan de voorschriften voldoen. Anderzijds wordt het gebruik van de onderstaande formulieren door ons sterk aangeraden. Die formulieren zorgen voor een vlottere behandeling van uw dossier, zowel door uzelf, als door ons als administratie.

  1. Kennisgeving bij de overheid van de teelt van een genetisch gemodificeerd gewas
  2. Intentieverklaring bij landbouwers binnen de meldingsafstand van een teelt van een genetisch gemodificeerd gewas
  3. Intentieverklaring bij landbouwers met een cultuurcontract
  4. Intentieverklaring met opkoopregeling
  5. Indienen van een bezwaarschrift tegen de teelt van een genetisch gemodificeerd gewas
  6. Bevestiging van de effectieve zaai-plantdatum en het gebruikte gg-ras
  7. Kennisgeving aan belanghebbenden (loonwerkers, landbouwers waarmee machines gedeeld worden)
  8. Kennisgeving aan de eigenaar van het perceel
  9. Aanvraag van een schadevergoeding bij het fonds na ggo-vermenging

Formulieren op te vragen bij het departement Landbouw en Visserij:

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Sasja De Bruyne | Tel. 02 552 79 38 | sasja.debruyne@lv.vlaanderen.be