Erkende vormingscentra

De overheid erkende in het kader van de subsidiëring van de naschoolse (landbouw-)vorming een aantal vormingscentra. Een aantal van die vormingscentra hebben/zullen de verplichte opleiding inzake co-existentie en ggo’s in hun vormingsaanbod opnemen. U moet als geïnteresseerde landbouwer met die vormingscentra contact opnemen voor verdere informatie.