Hoe vraag ik een schadevergoeding aan?

Als u als conventionele of biologische landbouwer ondanks alle, door uw naburige ggo-teler en/of door uzelf genomen, maatregelen toch nog vermenging met een ggo zou vaststellen in uw conventionele of biologische oogst en als u daardoor economisch verlies lijdt, kan u, een aanvraag tot schadevergoeding indienen bij het Fonds voor Landbouw en Visserij. Als u als landbouwer een verbintenis met de ggo-teler (opkoopregeling) heeft ondertekend, zal u volgens die regeling vergoed worden, en komt het fonds niet tussen.

De aanvraag tot schadevergoeding gebeurt (bij voorkeur) via het hiervoor voorziene formulier.

Om recht te hebben op een schadevergoeding, moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de mogelijkheid tot aanvraag van schadevergoeding en van de noodzakelijke voorwaarden verwijzen we graag naar het vademecum.