Teelt van ggo’s in de buurt van gewestgrenzen

De Vlaamse co-existentieregelgeving geldt in principe op alle Vlaamse velden, ook deze die zich in de buurt van gewest- of landgrenzen liggen. Dit laat echter niet weg dat je als teler van een genetisch gemodificeerd gewas in de buurt van een grens mogelijks economische schade kan berokkenen aan landbouwers vlak aan de andere kant van deze grens.

Aangezien de regels voor de co-existentie van ggo’s en de eventuele compensatie van schade in Wallonië, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Nederland en Frankrijk overal verschillend zijn, is het risico op mogelijke juridische geschillen groter. De verschillende betrokken gewestelijke overheden (binnen België) werken op dit moment aan een overeenkomst om mogelijke toekomstige grensproblemen in dit kader te identificeren en op te lossen. Tot het moment dat deze grensakkoorden er zullen zijn, is in de grensstreken extra waakzaamheid geboden bij de teelt van ggo’s.